D »

Derviş Hüsam Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Derviş Hüsam Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 12, 2015 0

Derviş Hüsam Mevlevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Maarifçiler ve muhasibler sınıfından bir zat olup Bosnalıdır. İzmir’de ikameti ihtiyar etmiştir. Sinan Efendi’nin hakimliği sırasında hesab ilminden te’lif ettiği Türkçe (Lem’atü’l-Fevaid) ismindeki eserinin bir

Devamını Oku »
Hüsameddin Debbağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hüsameddin Debbağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Aralık 1, 2015 0

Hüsameddin Debbağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Konya’nın debbağlarından olup, Mevlana Celâleddin Rumi (ö. 1273) zamanında yaşadı. Ahmed Eflâkî (ö. 1360) eserinde “Hüsameddin-i Debbağ-i Mevlevî” olarak da andığı bu şahıstan dinlediği bazı rivayetler

Devamını Oku »
Halime Doğru kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Halime Doğru kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Halime Doğru kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1940) XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağında Ahiler ve Ahi Zaviyeleri adlı eserin yazarıdır (Ankara 1991). Bulgaristan’ın Varna şehrine bağlı Kozlu­ca kasabasında doğdu. İlköğrenimini Eskişehir Sakarya İlkokulu’nda,

Devamını Oku »
Hulusi Doğan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Hulusi Doğan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Hulusi Doğan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1970) Ahilik ve Örtülü Bilgi: Günümüz İşletmecileri İçin Dersler adlı kitabının yazarıdır (Bursa 2006). Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üni­versitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde, lisansüs­tü

Devamını Oku »
Kâşgarlı Mahmud’un Dîvân-ü Lûgatit-Türk eseri hakkında bilgi

Kâşgarlı Mahmud’un Dîvân-ü Lûgatit-Türk eseri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Kâşgarlı Mahmud’un Dîvân-ü Lûgatit-Türk eseri hakkında bilgi: Ahilik kelimesinin kökeni ile ilgili bilgiler bulu­nan ve tarafından 1072-1074 yılları arasında kaleme alınan ilk Türkçe sözlük­tür. Türk, Türkmen, Oğuz, Çiğil, Yağma ve Kırgız boyları arasında derlemiş

Devamını Oku »
Dîneverî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Dîneverî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Dîneverî kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (ö. 340 / 951) Ebû Abbâs Ahmed b. Muahmmed ed-Dîneverî, fütüvvet hareketinin ilk temsilcilerinden biridir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yusuf b. el-Hüseyin (ö. 304 / 916),

Devamını Oku »
Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1960) II. Mahmud Döneminde Sivas’ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri; Osmanlı Dönemi Sivas Şehri ve Esnaf Teşkilâtı adlı kitapların ya­zarıdır. Ankara’da doğdu. İlk eğitimini Etlik

Devamını Oku »
Galip Demir kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Galip Demir kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 9, 2015 0

Galip Demir kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1938-6.2007) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik, Ahilik ve Yükselen Değerler, Ombudsman Aranıyor, Ahilik ve Demokrasi adlı kitapların yazarıdır. Kırşehir’e bağlı Kaman kazasında 1938 yılında doğdu.

Devamını Oku »