Hulusi Doğan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Hulusi Doğan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1970) Ahilik ve Örtülü Bilgi: Günümüz İşletmecileri İçin Dersler adlı kitabının yazarıdır (Bursa 2006). Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üni­versitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde, lisansüs­tü eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi’nde tamamladı. Bir süre Akdeniz Üniversitesi-Alanya İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalış­tıktan sonra 2011 yılından Adnan Menderes Üni­versitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte­si Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü’ne geçti. Pazarlama, işletme ve sanayi üzerine 10 civarında eseri vardır.

Müsellem-Taycı Teşkilatı (XV. ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağı), İstanbul 1990; XVI. Yüz­yılda Sultanönü Sancağında Ahiler ve Ahi Zavi­yeleri, Ankara 1991; XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, İstanbul 1992; XVIII. Yüzyıla Kadar Osmanlı Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Görüntüsü, Eskişehir 1995; XV ve XVI. Yüzyıllar­da Sivrihisar Nahiyesi, Ankara 1997; XIII.-XIX. Yüzyıllar Arasında Rumeli’de Sağ Kol’un Siyasi, Sosyal, Ekonomik Görüntüsü ve Kozluca Kaza­sı, Eskişehir 2000; Bir Kadı Defterinin Işığında Rumeli’de Yaşam, İstanbul 2007; Lehistan’da Bir Osmanlı Sultanı (IV. Mehmed’in Kamaniçe-Hotin Seferleri ve Bir Masraf Defteri), İstanbul 2006; Anavatanla Kavuşunca Memleket Hasreti Baş­lar, Eskişehir 2006; 1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca’nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu, Ankara 2011.

M. Murat ÖNTUĞ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.