Hüsameddin Debbağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/01/2015 0

Hüsameddin Debbağ kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Konya’nın debbağlarından olup, Mevlana Celâleddin Rumi (ö. 1273) zamanında yaşadı. Ahmed Eflâkî (ö. 1360) eserinde “Hüsameddin-i Debbağ-i Mevlevî” olarak da andığı bu şahıstan dinlediği bazı rivayetler nakleder. Bunlardan bi­rinde Mevlana’nın şehirden çıkan bir ırmağın ke­narındaki debbağhanenin kapısının önünde du­rup, uzun uzun baktıktan sonra: “ey zavallı su! Git de bu şehir halkının kalplerinden geçmediği­ne şükret. Eğer onların kalplerinden geçseydin, o zaman ne kadar pis olacağını görürdün…” dediği aktarılır. Diğerinde ise Hüsameddin Debbağ’ın gençliğinde göz rahatsızlığına yakalandığı, dok­torların verdiği ilaçlardan fayda göremeyince babası tarafından Mevlana’ya götürüldüğü ve Mevlana’nın onun iyileşmesine yardımcı olduğu anlatılır.

İsmail ÇİFTCİOĞLU

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.