D »

Âşık Dertli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Âşık Dertli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Kasım 5, 2015 0

Âşık Dertli kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1772-ö. 1845) Berber Destanı ile ünlü Âşık Dertli, Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı Şahnalar köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim’dir. Bolulu Dertli olarak da bi­linir. Çocukluk

Devamını Oku »
Ahi Dayı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Dayı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 28, 2015 0

Ahi Dayı kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Eretnalılar devrinde Tokat emîri ve Tokat’ta bir Ahi zaviyesi kurucusudur. Amasya’da doğan Ahi Dayı’nın asıl adı Taceddin İbrahim’dir. Baba­sı, Amasya valisi Habiloğlu Zeyneddin Tulî Han Bey’dir.

Devamını Oku »
Ahi Beli Derbendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ahi Beli Derbendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 28, 2015 0

Ahi Beli Derbendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ermeni pazarı ile İnegöl arasında bulunan ve Ahi Beli diye meşhur olan derbende Ahi Alioğlu Ali, padişah fermanı ile derbentçi tayin olunmuştur. Derbendi korumakla görevli

Devamını Oku »
Münir Bey (Doktor) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Münir Bey (Doktor) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 26, 2015 0

Münir Bey (Doktor) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tıbbiye Mektebinin yetiştirdiği en muktedir, en faal Osmanlı tabiblerinden olup aslen İstanbul’ludur. Tahsilini ikmalden sonra bir müddet muavinlikte kalarak sonradan Kosova Askeri Fırkası baştabipliğine tayin

Devamını Oku »
Derviş Sipahi-i Larendevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Derviş Sipahi-i Larendevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 19, 2015 0

Derviş Sipahi-i Larendevi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Zamanına göre muktedir tabiblerden ve mevlevi müntesiblerindendir. Mısır ve sair yerlerde on sene seyahat etmiştir. Hece harfleri ve [28] yirmisekiz bab üzerine mürettep (Lügat-ı Müşkilat-i

Devamını Oku »
Devai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Devai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Ekim 19, 2015 0

Devai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şiir yazma tabiatına malik tabiblerden olup (Risale-i Dil-pezir) ve Mekale-i La-nezir) isminde beşeriyetin ruh ve nefislerine dair Türkçe te’lif ettiği eserini 994 (1586) tarihinde Sultan Üçüncü Mehmed

Devamını Oku »
Kemal Ahmed Dede kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kemal Ahmed Dede kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 8, 2015 0

Kemal Ahmed Dede kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Mevlevi’lerin üstünlerinden, tarih-bilgini bir zat olup Akşehir’lidir. 776 (1374) senesinde vefat eden Mehmed ibn-i Hasan Eş-şafii’nin tabakalara taksim olunan (Menakibü’l-Ahbab ve Meratibu Uli’l-Elbab) ismindeki eserini

Devamını Oku »
Kadı Hüseyin Diyarbekiri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kadı Hüseyin Diyarbekiri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes Eylül 8, 2015 0

Kadı Hüseyin Diyarbekiri kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazilet sahibi tarihçilerden bir zattır. 966 (1559) tarihlerinde Mekke Kadısı iken vefat etmiştir. En meşhur eseri (El-Hamisu fi Ahvali’n-Nefsi’n- Nefis) isminde Arabça İslam tarihidir ki

Devamını Oku »