Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Ömer Demirel kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1960) II. Mahmud Döneminde Sivas’ta Esnaf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri; Osmanlı Dönemi Sivas Şehri ve Esnaf Teşkilâtı adlı kitapların ya­zarıdır. Ankara’da doğdu. İlk eğitimini Etlik İlko­kulu, ortaokulu Etlik Ortaokulu’nda gördü. Yük­sek Öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yaptı (1983). Müteakiben Cum­huriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde akademik hayata başladı (1984). Hacettepe Üni­versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisansını (1987) ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yakın­çağ Tarihi Bilim Dalı’nda, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü (1700-1850) konulu doktorasını verdi (1991). Halen Cumhuriyet Üniversitesi’nde profesör olarak görevine devam etmektedir.

Eserleri:

  • 2.Mahmud Döneminde Sivas’ta Es­naf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri, Anka­ra 1989;
  • Osmanlı Dönemi Sivas Şehri ve EsnafTeşkilâtı, Sivas 1998;
  • Osmanlı Vakıf-Şehir İliş­kisine Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında Vakıf­ların Rolü, Ankara 2000;
  • Osmanlı Dönemi Sivas Şehri-Makaleler, Sivas 2006;
  • Sivas Vilayet Mec­lis Kararları, Sivas 2010.

Saim SAVAŞ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.