D »

DÜRRİZADE ABDULLAH EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

DÜRRİZADE ABDULLAH EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 25, 2014 0

Türk din adamı (İstanbul 1769-ay.y. 1828). Şeyhü­lislâm Mehmet Arif Efendi’nin oğlu olan Dürrizade Abdullah Efendi, Galata kadısı (1793), İstanbul ka­zaskeri (1800), Anadolu kazaskeri (1801) oldu. Kabakçı Mustafa ayaklanmasından sonra, ayaklanmacı­ların hükümet işlerine karışmayacağını ve

Devamını Oku »
İBN-İ DERESTEVEYH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İBN-İ DERESTEVEYH KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Abdu’llah b. Ca’fer b. Deresteveyh, nahiv ulemâsındandır. Künyesi Muhammed’dir. (258) de doğmuş, (347) târihinde vefat etmiştir. Rahmetu’I-lâhî aleyh

Devamını Oku »
DÂRİMÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

DÂRİMÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Ebû Muhammed, Abdu’llah b. Abdi’r-Rahmân et-Temîmî ed-Dârimî, Semerkand’li büyük bir âlimdir. (181) târihinde doğmuş, (255) de vefat et­miştir

Devamını Oku »
DESTANLAR VE ÖRNEKLERİ

DESTANLAR VE ÖRNEKLERİ

kihaes Şubat 24, 2014 0

Destan bir olay, kişi ve eşya üzerine söylenmiş 5 kıta­dan çok şiirlerin adıdır. Koşma biçiminde yazılır. Savaşlar, mahalli kavgalar, isyanlar üzerine söylenmiş destanlar olduğu

Devamını Oku »
DOKTOR RÜŞTÜ BEY (KAYSERİLİ) KİMDİR?

DOKTOR RÜŞTÜ BEY (KAYSERİLİ) KİMDİR?

kihaes Şubat 22, 2014 3

1858 (1274)’ te yayımlanan “Nuhbetül etfal” (Çocuklara Armağan) adlı Türkçe alfabenin yazarıdır. Türkiye’de yüzyıllardır okutulan “Elifba Cüzü” rnne, Mekteb-i Şahane-i Tıbbiye mezunu doktor kaymakamı (Yarbay) Rüştü’nün hazırladığı bu eser, o zaman için, bazı

Devamını Oku »