Galip Demir kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Galip Demir kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1938-6.2007) Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik, Ahilik ve Yükselen Değerler, Ombudsman Aranıyor, Ahilik ve Demokrasi adlı kitapların yazarıdır. Kırşehir’e bağlı Kaman kazasında 1938 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da ta­mamladı. Orta öğrenim yıllarında hem eğitimini aksatmadan sürdürdü hem de matbaada çırak olarak çalıştı. Orta öğrenimini takiben Ankara İktisadi ve Siyasi İlimler Akademisi’nin Sanayi Bölümü’ne girdi. Buradan mezun olduktan son­ra bir süre Amerika Birleşik Devletleri’nde Georgetown Üniversitesi’nde İngilizce öğrenimi gördü. Bilahare Joe E. Pierce ile Türkiye’de Antropoloji araştırmalarına katılarak Life in a Turkish Village (New York 1964) adlı kitabın yayınlanmasına katkıda bulundu.

Özel sektörde bir süre yöneticilik yapan Demir, bilahare Sade Ofset Matbaacılık Şirketini kur­du. 1984 yılında ise Ahilik Araştırma ve Kültür Vakfı’nın ilk kurucuları arasında yer aldı. Bu vak­fın gelişmesinde önemli bir rol oynadı. 1987’de vakfın Genel Başkanlığı’na getirildi. Bu tarihten itibaren zamanının hemen hemen tamamını va­kıf çalışmalarına ve Ahilik konusundaki araştır­malara vermeye başladı. Bu arada mesleğe olan vefasını Matbaa Çıraklık Merkezi’nin kuruluşun­da öncülük ederek gösterdi. 1994 yılında vakfın amaçları arasında yer alan AAhi Evran Teknik Üni­versitesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin kuruluş çalışmalarında bulundu. 1995 yılında Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu’nun da­veti üzerine Amerika Birleşik Devletleri’nde Ahi­likle ilgili konferanslar verdi. Ayrıca Türkiye Bü­yük Millet Meclisi’nde Türketici Koruma Kanunu ile ilgili hazırlık çalışmalarına katıldı ve ilgili ko­misyonlara raporlar sundu. Uzun yıllar Mas-Sit Matbaacılar Sitesi Başkanlığı görevini yürüten ve Etiket Sanayicileri Derneği kurucularından olan Galip Demir, 11 Eylül 2007 tarihinde vefat etti ve İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Eserleri:

  • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik, İstanbul 2000;
  • Ahilik ve Yükselen De­ğerler, İstanbul 2002;
  • Ombudsman Aranıyor, İstanbul 2003;
  • Ahilik ve Demokrasi, İstanbul2003.

İlhan ŞAHİN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.