Devai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2015 0

Devai kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şiir yazma tabiatına malik tabiblerden olup (Risale-i Dil-pezir) ve Mekale-i La-nezir) isminde beşeriyetin ruh ve nefislerine dair Türkçe te’lif ettiği eserini 994 (1586) tarihinde Sultan Üçüncü Mehmed adına te’lif etmiştir. Bu eserinin sonunda: «Hizir nev ki arz ider iki şefi, ilmi ebdan ve biri nazm-ı bedi» beyti ile bir de tıbbi bir eseri olduğunu tasrih ediyor. Risalenin nihayeti şu:

«in suhen ber nam an şeh şut tamam.

Ey Devai tu beku temme’l-kelam.»

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.