Wolf Biermann kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/17/2016 0

Wolf Biermann kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1936) Alman (DAC) şair, şarkıcı. Sanat etkinlikleri kadar siyasal yergileriyle de dikkat çekmiş çağdaş sanatçılar­dandır. Kasım 1936’da Hamburg’da doğdu. Komünist olan babası 1943’te Ausschwitz’de toplama kampında ölmüştü. II.Dünya Savaşı’ndan sonra Biermann Al­man Komünist Partisi’nin gençlik örgütü olan “Junge Pioniere”ye (Genç Öncüler) katıldı. 1953’te Demok­ratik Alman Cumhuriyeti’nde yaşamayı seçerek bu ülkeye geçti. Burada önce ekonomi politik, daha sonra da felsefe ve matematik eğitimi gördü. Ancak bir süre sonra Demokratik Alman Cumhuriyeti’ndeki rejime karşı da eleştirel bir tavır aldı. 1957-1959 arasında ünlü tiyatro topluluğu Berliner Ensemble’da asistan olarak çalıştı. 1960’ta edebiyat ve müzik alanlarında çalışmaya, beste yapmaya başladı. Biermann’a, toplumsal yaşama ilişkin yergi ve eleştirileri sakıncalı bulunduğu için 1963’te kamu önüne çıkma yasağı getirildi ve üyesi bulunduğu Sozialistische Einheitspartei Deutschlands’dan (Almanya Sosyalist Birlik Partisi) ihraç edildi. Bir süre Doğu Berlin’de kabare şarkıcılığı yaptı. 1960’lardan beri yazdığı şiirlerini besteledi ve bunları konserlerle kamuoyuna iletti. Konserleri aynı eleştiri amacını taşıyan siyasal eylemler niteliğine dönüştüğü için 1965’te cezasının kapsamı genişletilerek yayın yapması ve yurt dışına çıkması yasaklandı. 1976’da Federal Alman Cumhuri­yeti’nde bir konser turu yaptı. Bundan sonra DAC’a dönmesine izin verilmedi ve 17 Kasım 1976’da yurttaşlıktan çıkarıldı.

Biermann’a göre DAC rejimi sosyalizmin gerçek toplumsal hedeflerine ulaşarak kapitalizmden nitelik­çe farklı bir toplum oluşturmakta yetersiz kalmıştır. Kendisini “sosyalizme muhalif” değil “sosyalist mu­halif” sayar. Bu| görüşü doğrultusunda Batı’daki kapi­talist toplum yapısına karşı da eleştirel tavrını sürdür­müştür.

Biermann’ın sanat anlayışının oluşumunda, mü­zik bilgi ve deneyiminin gelişmesinde dostu, Brecht’ in oyunlarına müzik yazan ünlü besteci Hans Eisler’in önemli rolü olmuştur. Sanatçı, çalışmaların­da sözle müziğin ilişkisi sorununu irdelemiştir. Müzi­ği sözlerin iletilmesinde bir aracı durumuna indirge­yen anlayışa karşı çıkmış, müziği siyasal tavrın özgün bir anlatım yolu olarak görmüştür. Şarkılarında ço­ğunlukla yergici ve ironik bir üslup egemen olan Biermann, siyasal başkaldırı müziğinin temsilcilerin­den olmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

Albüm:

  1. Warte nicht auf bessere Zeiten, 1973, (“Daha Güzel Zamanları Bekleme”);
  2. aah ja!, 1974;
  3. Liebeslieder, 1975, (“Aşk Şarkıları”);
  4. Es gıbt ein Leben vor dem Tod, 1976, (“Ölümden Önce Bir Yaşam Vardır”);
  5. Trotz alledem! 1978, (“Her Şeye Karşın”);
  6. Haelfte des Lebens, 1979, (“Yaşamın Yarısı”).

Kitap:

  1. Drahtharfe, 1965, (“Telli Arp”);
  2. Für meine Genossen, 1972, (“Yoldaşlarım İçin”);
  3. Ein Wintermaereben, 1972, (“Almanya. Bir Kış Masalı”);
  4. Das Maercben von dem Maedcben mit dem Holzbeın, 1979, (“Tahta Bacaklı Kız Masalı”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.