Ernst Rudolph Bierling kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/17/2016 0

Ernst Rudolph Bierling kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1841-1919) Alman hukukçu. Mutlak Hukuk Okulu’nun temsilcilerindendir. 7 Ocak 1841’de Zittau’da doğdu. 8 Kasım 1919’da Greifswald’da öldü. Yükseköğrenimini Leipzig Üniversitesi’nde yaptı. 1868’de Zittau’da avukatlı­ğa başladı. 1871’de Göttingen’de doçent, 1873-1901 yılları arasında Greifswald’da kilise ve ceza hukuku profesörlüğü yaptı. 1878’de Pomeranya Eyalet Sinodu üyesi olan Bierling, 1884-1902 arasında Genel Sinod üyeliği yaptı. 1881-1885’te parlamentonun tutucu üyelerindendi. 1889’dan sonra senatoda yer aldı.

Bierling önceleri, kilise hukuku konusunda çalış­malar yaptı. Daha sonra hukuk ilkelerini genel bir biçimde incelemeye ve hukuk felsefesi konusuna ilgi göstermeye başladı. 1877’de Zur Kritik der Juristisc- ben Grundbegriffe (“Hukukun Temel Kavramlarının Eleştirisi Üzerine”) adlı kitabının ilk bölümünü yayımladı. Bu kitapta ileri sürdüğü görüşlerini 1894- 1917 arasında yayımlanan ve Jüristische Prinzipienlehre’de (“Hukukun İlkeleri”) daha ayrıntılı ve sis­temli bir biçimde geliştirdi.

Bierling, Merkel, Somlo, Bergbohm ve Kornfeld ile birlikte Mutlak Hukuk Okulu’nun belli başlı temsilcileri arasında yer almaktadır. Bu okulun tem­silcileri pozitif hukuku genel felsefe ilkelerinden yaklaşarak incelemeyi amaçlamaktaydılar. Böylece Bierling, hukuksal kategorilerin tüm hukuksal du­rumlara a priori bir biçimde uygulanabileceğini ancak kendi içlerinde hiçbir mutlak içeriği olmadığını ileri sürmüştür. Bierling’e göre her pozitif hukuk bilimi için daha önceki kavramların araştırılması gerekir. Ancak böyle bir araştırmadan ve kavramlar tanımlan­dıktan sonra pozitif hukuk biliminin biçimlendirilme­si mümkün olabilir. Bierling, hukuksal özne ve nesne kavramları olarak meşruluk ve gayrimeşruluğu kabul etmiştir. Ancak Bierling’in yaklaşımı Neo-kantçılarla benzerlikler taşımaktadır.

YAPITLAR:

  1. Zur Kntık der Jurıstıschen Grundbegriffe, 2 cilt, 1877, (“Hukukun Temel Kavramlarının Eleştirisi Üzerine”);
  2. Junstısche Pnnzipıenlebre, 5 cilt, 1894-1917, (“Hukukun İlkeleri”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.