Boleslaw Bierut kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/17/2016 0

Boleslaw Bierut kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1892-1956) Polonyalı siyaset adamı. Cumhurbaş­kanlığı ve Polonya Birleşik İşçi Partisi genel sekreterliği yapmıştır. 18 Nisan 1892’de Lublin yakınlarında Rury Jezuickie’de doğdu. 12 Mart 1956’da Moskova’da öldü. Basın işçiliği yaptı. 1918’de Polonya Komünist Partisi’ne girdi. Polonya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Avusturya’da sosyalist düşünceyi yaymak için çalıştı. Bu nedenle birçok kez tutuklandı ve hüküm giydi. 1938’de serbest bırakıldıktan sonra Sovyetler Birliği’ne gitti. II. Dünya Savaşı sırasında burada kaldı. 1943’te gizlice Polonya’ya döndü. Alman orduları Polonya’nın doğusundan çekilince Lublin Milli Halk Konseyi’ne (Kraiswa Rada Nadorowa) başkan oldu. 1945’te Yalta Konferansı’nın ardından kurulan Milli Birlik Hükümeti döneminde cumhur­başkanlığına getirildi.

Bu dönemde Sovyetler Birliği çizgisinde bir siyaset izledi. Daha sonra Polonya’nın koşullarının özgül bir siyaset izlenmesini gerektirdiğini savunan Gomulka’nın Polonya işçi Partisi sekreterliğinden uzaklaştırılmasında etkin rol oynadı. 1948’de Polonya işçi Partisi ile Polonya Sosyalist Partisi’nin birleşme­siyle oluşan Polonya Birleşik İşçi Partisi’nin kurulu­şuna önayak oldu ve parti genel sekreterliğine geti­rildi.

1952’dc yapılan anayasa değişikliğiyle cumhur­başkanlığı makamı kaldırılıp Devlet Konseyi kuru­lunca, cumhurbaşkanlığı görevi sona eren Bierut başbakan oldu.

30 hektardan büyük topraklara el konularak parsellenmesi ve 50 kişiden çok işçi çalıştıran işletme­lerin devletleştirilmesi gibi yasaların çıkmasında etkili oldu. Toprak reformu ve devletleştirmelere karşı ortaya çıkan tepkiler, Eylül 1953’te Kardinal Wyszynski’nin görevden uzaklaştırılmasıyla daha da arttı.

Bierut 1954’te başbakanlıktan istifa etti. Bundan sonra Polonya Birleşik işçi Partisi genel sekreteri olarak siyasi çalışmalarını sürdürdü.

1956’da Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 20.Kongresi’ne katılmak amacıyla bulunduğu Sovyet­ler Birliği’nde öldü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.