Ta’liki-zade Mehmed Subhi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/14/2015 0

Ta’liki-zade Mehmed Subhi Çelebi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihçi ve şair bir zat olup Denizli’dendir. Sultan Üçüncü Murad’a şehzadeliği zamanında intisab ederek on iki sene hizmetinde bulunmuş ve tahta çıkısında maiyetinde bulunanlar arasında kendisi de Divan Kâtipliğine tayin olunmuştur. 1004 (1596) de şehnameci oldu. «Tezkire-i Rıza»da 1008 (1599) tarihinde şehid edilerek irtihal ettiği yazılıdır.

Tarihi eserleri:

(Revaniye), (Tebriziye) ve (Şahname-i Hümayun) adında üç adet eseri vardır. Musavver ve altın yazmalı olan bu eserlerden Sultan Mu­rad’a takdim olunan evvelkileri Revan Odası Sultan Mehmed’e arz edilen Üçüncüsü Hamidiye Kütübhanelerinde mevcuttur.

(Revaniye): Serdar Ferhad Paşa’nın ikinci seferinin yarısına kadar olan vukuatı toplamaktadır. (Tebriziye) ise Özdemiroğlu’nun Tebriz Seferini hikaye eder. (Şahname-i Hümayun) Sultan Murad’a takdim edip kabule şayan görülmeyen kitab mukaddimesini teşkil etmek üzere Bosna Valisi Hasan Paşa’nın şehid edilmesi olayından başlar ve Sultan Murad’ın vefatını, halefinin tahta çıkışını ve Yanık Seferi ile muhtasar olarak Eflak Muharebesini de beyan eder. Şiirleri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.