Tevfik Efendi (Gelenbevi-zade Ahmed Tevfik Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/15/2015 0

Tevfik Efendi (Gelenbevi-zade Ahmed Tevfik Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihçi ve maarif-sever bir zat olup İstanbul’ludur. Son me’muriyeti Başkatib vazifesi olmuştu. 1307 (1889) tarihinde irtihal ederek Beşiktaş’ta Yahya Efendi avlusunda defn edildi.

Tarih bilgisi ve felsefesinden bahseden (Hamidetü’l-Usul) ile İlm-i Kelam’dan bahseden (Nebze-i İlm-i Kelam) isimlerinde basılmış eserleri ile Yıldız Kutübhanesinde (Hamidü’l-Eser Fi’s-Siyer) isminde (Ebu’l-Fida)nın tarihinden seçilmis basılmamış bir eseri vardır.

Bir de Ulema Faslı’nda yazılmış olan Hasbi Efendi ile müştereken (Tehafütü’l-Felasife)yi terceme etmiştir ki bir nüshası Yıldız Kütübhanesindedir.

(Nebze-i İlm-i Kelam) 1297 (1880) tarihinde kurulan (Cemiyet-i Furkaniye) tarafından tertib ettirilmiştir ki «Mekasıd» ile «Şerh-i Akaid» den derlenmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.