Şakir Paşa (Mehmed Şakir Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/14/2015 0

Şakir Paşa (Mehmed Şakir Paşa) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hayatı daha önce yazılan Sadr-ı A’zam Cevad Paşa’nın küçük kardeşidir. Bursa’da doğmuştur. Harbiye Mektebinden kurmay olarak çıktıktan sonra ferik (tümgeneral)liğe kadar yükselmiştir. 1332 (1916) tarihinde Karahisar’da ecel-i kaza ile vefat ederek Büyükada’ya getirilip orada defn edilmiştir.

Aşağıda yazılı olan eserlerinden bilhassa tarihi eserleri tarihe olan vukufunu gösterir.

Eserleri:

  • (Yeni Osmanlı Tarihi): Beş cild seklinde tertib edilmiş olup bir medhal ile Osman Gazi’den Besinci Murad’a kadardır. Bastan iki cildi basılmıştır. Birinci cild; saltanatın fasılasına, ikinci cild; İstanbul’un fethine, üçüncü cild; ikinci Bayezid’in sonuna ve dördüncü cild de ikinci Selim’e kadar olup sonuncu cildi de yazıldığı gibi Beşinci Murad’ın tahta çıkısına kadardır.
  • (Selahaddin Eyyübi): İki cild seklinde yazılmış olup basılmamıştır.
  • (Mısır Tarihi): Mufassal bir eser olup bu da basılmamıştır.
  • (Muhtelif Tarih-i İslam ve Osmani): Ömrünün son zamanlarında muallimlikte bulunduğu Galata Sultanisi programına uygun olarak yazılmış olup basılmamıştır.
  • (Salah Eyyübi piyesi): Tarihi bir piyestir. Basılmamıştır.
  • (İnekçilik ve Sütçülük): Mufassal, ilmi bir eser olup Ziraat Nezaretinin takdirine mazhar olmuştur. Basılmıştır.
  • (Aricilik): Noksan kalmış bir eserdir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.