Süleyman Efendi «Hayatizade Damadı» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 12/02/2015 0

Süleyman Efendi «Hayatizade Damadı» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kadılar zümresinden ve has tabiblerden olup Karadeniz sahilindeki Mankalya’lıdır. 1128 (1716) de İstanbul Kadılığından ma’zulen vefat etmiştir. Hazret-i Halid civarında medfundur. Zamanına göre tıb ilminde mahir idi. (Terceme-i Akerbadin) ile (Mürekkebat) isimlerinde Türkçe Tıbbi eserleri vardır. (Terceme-i Akerbadin)’in bir nüshası Ayasofya kütübhanesinde mevcuttur. (Mazharü’l-Asar fi ilmi’l Esrar) müellifi olup Kayseri’de ikameti ihtiyar eden Ahmed ibn-i ishak da Mankalya’dan yetişen ilim erbabındandır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.