Sofokles kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Sofokles kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yunan tragedya yazarı (MÖ 495-406) Sofokles, Akhileus’tan daha çok tragedya yazdığı halde, onun da ancak bir avuç eseri za­manımıza kadar kalabilmiştir. Bunlardan “Kral Oidipus”, “Antigone” ve “Elektra”, en iyi bi­linenleridir. Bu ilginç adam, Perikles döneminde Atina ordusunun kumandanlarındandı. Ayn; zaman­da iyi bir sohbetçi ve düşünürdü. Yakın dost­ları arasında Sokrates, Eflatun, Aristófanes ve Herodötos da bulunuyordu. Oyunlarının yapı­sı Akhileus’unkilere benzemekle birlikte, ken- dine özgün bir yazardı. Tek bir sahnede üçün­cü bir aktörü ilk defa oyuna sokmak, onun bu­luşudur. O zamana kadar sahnede iki oyuncu ile koro ya da sessiz kalabalıktan başka kimse bulunmazdı. Bu düşünce oyuna hem hareket, hem de derinlik kazandırmıştır.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.