Perikles kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Perikles kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Atinalı devlet adamı (MÖ 490-429) Eski Atina şehrine hâkim bir tepe üzerinde Parthenon adı verilen görkemli bir tapınak vardır. Akropolis adlı tepenin anıları, hep bu ta­pmağı inşa ettiren ve eski Yunan uygarlığının en büyük devlet adamı olarak tanınan Perikles ’le birlikte akla gelir. Bu çok sevilen, yakışıklı, nazik, gerektiği za­man sert, savaşta cesur ve zaferde cömert dev­let adamı, Atina’da iktidara Halkçı Parti’nin lideri olarak MÖ 460 yıllarında geldi. O gün­lerde devleti yöneten birliğin üyesi olarak seçil­mişti. Kısa bir sürede politik dehasını ve dürüst­lüğünü kanıtladı (hiç kimse, hiçbir zaman ve ko­şulda Perikles’e rüşvet yediremez), iki yıl için­de de hükümetin bir numaralı adamı haline gel­di. Bu durumunu da otuz yıl korudu.

Perikles’in iktidarı barışçı girişimleri ile be­lirginleşir. Hem de zaman zaman savaşmak zo­runda kaldığı halde. Yunanlılar zaten uzun bir süredir demokratik hükümet denemeleri yapıyorlardı. Perikles demokrasinin daha da iyi ça­lışmasını sağladı. Yönetme konseyine seçilen üyelerin hizmet verip veremeyeceklerini anla­mak için, özgeçmişleri inceleniyordu. Devlet pa­rasına karşı tutumları gözleniyor, çalmayacak­ları, rüşvet almayacakları için kanaat ediniliyor­du. Perikles aslında bütün insanların yürekle­rinin temiz olduğuna, ancak kendilerini yönlen­dirmek gerektiğine inanırdı.

Perikles

Perikles aynı zamânda çağının görkemli ol­ması için Atina’yı Parthenon gibi güzel yapı­larla bezemeyi de unutmamıştı. Bütün sanat dallarını destekledi Ve sayısız dostları arasında heykel yontucu Fidias, oyun yazarı Aristófanes ve Sofokles de bulunuyordu.

Düşüncelerini açıklamaları için filozofları yüreklendirdi, kendisine ters de düşse, konuş­malarını istedi. Örneğin Sokrates’in başı düşün­celeri yüzünden ancak Perikles’in ölümünden sonra derde girdi.

Bu kusursuz devlet adamı MÖ 429’da Ati­nalıları büyük yasa boğarak vebadan öldü.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.