Safi Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Safi Mustafa Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Ulema ve tarihçilerden, Nakşi Tarikatı mensublarından olup Sultan Birinci Ahmed Han’ın emri ile Hoca Saadeddin Efendi’nin (Tacü’t-Tevarih)ine zeyl olmak ve bilhassa Sultan I. Ahmed’in zamanındaki olayları ihtiva etmek üzere (Zübdetü’t-Tevarih) isminde iki cildlik bir tarih yazmıştır ki ibaresi (Tacü’t-Tevarih) tarzındadır. Bir de Hz. Adem’in yaratılışından zamanına kadar cedvelli özlü bir tarihi vardır. Padişahın imamı idi, (Vesiletü’l-Vusul İla Mahabbeti’r-Resul) isminde bir eseri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.