Safayi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/12/2015 0

Safayi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Bilgi erbabından, tarihçi bir zat olup şairdir. Sinop’ta doğmuştur. Okmeydanı yakınında İskender Paşa’nın yaptırıp şeyhliğini kendisine verdiği dergahta medfundur. Meşhur Kemal Reis’in deniz muharebelerini (Gazevat-ı Bahriyye’sini) on bin kadar beyitle nazm etmiştir.

Uzun omur sürmüş bir zattı. Zamanına göre gemicilik san’atına aşina olup denizcilik haritalarında ve sairlerinde kaptanların tek kaynağı olduğu (Sehi) tezkiresinde yazılıdır. Divan’ını ikinci Bayezid adına tertib ettiği (Künhü’l-Ahbar)ın basılmamış kısmında yazılıdır.

Mısra’lanndan :

«Ey Safayi! Çar-yarı sev Muhammed aşkına.»

(Fetihname-i İnebahtı ve Mutun) isminde bir eseri de vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.