Cripps, Richard Stafford kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/20/2021 0

Cripps, Richard Stafford kimdir? Hayatı ve eserleri: (1889-1952) İngiliz devlet adamı. 1947-1950 arasında maliye bakanlığı yapmıştır. 24 Nisan 1889’da Londra’da doğdu, 21 Nisan 1952’de Zürih’te öldü. Ingiliz hukukçu ve devlet adamı Charles Alfred Cripps’in oğludur. Oxford Üniversitesi’nde kimya öğrenimi gördü. Okuldaki çalışmaları ünlü kimyacı William Ramsay’nin dikkatini çekti ve Ramsay’nin isteği ile onun Londra Üniversitesi’ndeki laboratuvarında çalışmaya başladı. Bir yandan da hukuk öğrenimini tamamlayan Cripps, 1913’te baroya kabul edildi. I. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra avukatlık yaptı. 1927’de kraliyet hukuk danışmanı, 1930’da da başsavcı oldu.

Cripps, 1931’de İşçi Partisi milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1932’de İşçi Partisi’nin sol kanat üyeleriyle Sosyalist Birlik’i (Socialist League) kurdu. 1935’te İtalya’nın Habeşistan’a saldırısı üzerine Milletler Cemiyeti’nin İtalya’ya karşı aldığı hiçbir yaptırım gücü olmayan bir kararı İşçi Partisi destekleyince partinin yürütme komitesinden istifa etti. Artan faşizm tehlikesine dikkat çekerek 1936’da komünistlerle işbirliği yapılmasını, 1938’de de anti-faşist halk cephesi kurulmasını önerdi. Cephe konusundaki görüşleri nedeniyle partiden uzaklaştırıldı ve II. Dünya Savaşı’nın sonuna değin bağımsız milletvekili olarak kaldı.

1940-1942 arasında Moskova büyükelçiliği yaptı. Şubat 1942’de özel sorumlulukla Winston Churchill başkanlığındaki savaş dönemi hükümetine girdi. Aynı zamanda Avam Kamarası başkanı oldu. Pearl Harbour baskınının ardından Japonya’nın Güney’doğu Asya’yı da tehdit etmesi karşısında İngiltere, Hindistan ile ilgili ivedi bir karar almak zorundaydı. Cripps, C. R. Attlee başkanlığında kurulan Hindistan Komitesi’nde yer aldı. Komite, İngiliz Uluslar Topluluğu içinde bağımsız bir Hindistan’ın kurulması doğrultusundaki hazırlıkların saptanması, Hindistan’ın savaş sırasında alacağı tutumun belirlenmesi için bir öneri hazırladı. Churchill, Cripps’in, Nehru’yu ve Cinnah’ı tanıması nedeniyle temsilci olarak Hindistan’a gitmesini uygun gördü. “Cripps teklifi” adıyla anılan önerilerle Hindistan’a giden Cripps bir sonuç elde edemeden İngiltere’ye döndü. Kasım 1942’de uçak üretim bakanı oldu ve bu işi savaşın sonuna dek sürdürdü.

İşçi Partisi Temmuz 1945’te iktidara gelince yeniden partiye kabul edildi ve hükümete bağlı Ticaret Kurulu’nun başkanlığına getirildi. 1947’de maliye bakanı oldu. Ingiliz Ekonomisi, başta ödemeler dengesi açığı ve enflasyon olmak üzere savaş döneminin yarattığı çeşitli sorunlarla karşı karşıyaydı. Cripps, ekonomi üzerinde sıkı bir denetim uygulayarak, dış borçların ödenmesi, yatırımların ve ihracatın artırılması, fiyatların düşürülmesi için önlemler aldı. Programın uygulanması konusunda sendikaların da desteğini sağladı ve sendikalar gönüllü olarak işçi ücretlerini dondurdular. 1950’de bakanlıktan ve parlemento üyeliğinden ayrıldı. Siyaseti, Hıristiyanlık’ın uygulanması yolunda bir araç olarak gören Cripps’in bu konuda bir de kitabı vardır.

Richard Stafford Cripps Eserleri:

  1. Towards a Christian Democracy, 1945, (“Hıristiyan Demokrasisine Doğru”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 28, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.