Rahmi Mustafa Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/05/2015 0

Rahmi Mustafa Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Şair ve tarihçilerden olup Kırım’ın Bahçesaray kasabasındandır. «Tezkire-i Ramiz»de Akkirmanlı olduğu yazılıdır. Bazı me’muriyetlerden sonra 1160 (1747) tarihinde Osmanlı Devleti tarafından padişah fermanı ile İran’a sefir tayin edilen Kesriyeli Hacı Ahmed Paşa’nın maiyetinde İran’a gidip geldiği için resmi vak’alarla, Üsküdar’dan itibaren geçtikleri ve gördükleri yerlerin vasıflarını ilave ederek Mükemmel bir (Sefaretname-i İran) kaleme almıştır. Tertib edilmiş (Divançe)si de vardır. Her iki eseri de basılmamıştır. Şiirlerinde hakimane beyitler mevcuttur. 1164 (1751) tarihinde taun (veba) dan vefat etmiştir. Edirnekapı haricinde medfundur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.