Raşid Mehmed Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/05/2015 0

Raşid Mehmed Efendi (Vak’anüvis) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı şair ve tarihçilerinden olup babası kazaskerlerden Malatyalı Mustafa Efendi’dir. (Naima)ya zeyl olarak beş cildden ibaret olan ve 1272 de basılmış olan Osmanlı Tarihi 1071 (1661) den 1134 (1730) tarihine kadar geçen olayları hikaye etmektedir. Kazasker iken «Saadetü’l-intikal» terkibinin delalet ettiği 1148 (1735) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Karagümrük caddesinde Zincirlikuyu civarında Efdalzade Medresesi karşısında defnedilmiştir. «Divan»ı da vardır. Şiirleri ekseriyeti itibariyle hakimanedir. Muasırı bulunduğu Nedim ve Nabi istisna edilince şiir yazma sanatında akranı arasında nadir görülebilen alim şairlerdendir. Yazdığı tarihin üslubundan çok güzel nesir yazarı olduğu da anlaşılır. Bununla beraber tarihçilikte (Naima) ya yetişememiştir. Kendi hayatını beşinci cildinin sonunda yazmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.