Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/06/2015 0

Rıza Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Seyyid Mehmed Rıza – Nakibü’l-Eşraf) Doğumu itibariyle Amasyalı olup Amasya’da Hacı Kasım-zade şöhreti ile bilinirdi. Sonradan Kefe’ye gitmiştir. (Seb’u’s-Seyyar) Fi Ahbar-i Müluki’t-Tatar) ismindeki tarih kitabın da Kırım hanlarının ve dolayısıyla Tatar kavminin tarihini yazmıştır. 1169 (1755) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Edirnekapı dışında meşhur şair Baki Efendi’nin mezarı yakınında medfundur. Bursa Kadılığında iken Yazdığı (Riyazu’l-Mü’minin) ile (Feyz-i Enver) isminde ahlak ve tasavvufa dair diğer bir eseri ve bir de (Fetava)sı vardır. Tarihi 871 (1467) de giray olan Menkli Giray’dan başlayarak I. Mahmud devrine kadar geçen olaylardan bahseder. Basılmıştır. 1143 (1730) tarihinde (Tuhfetü’l-Han Fi şerh-i Nüzheti’l-Ezhan) isminde muhtelif ilimlerden bahseden bir eser daha yazmıştır ki harita ve resimleri Menkli Giray’ın yakınlarından (teb’asından) Kırımlı Kaya Mirza tarafından çizilmiştir. Harita ve resimlerin sayısı 92 parçadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.