Pir Mahmud Sıdkı Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/31/2015 0

Pir Mahmud Sıdkı Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sultan ikinci Bayezid devri fazilet sahibi riyaziyecilerinden Hayreddin Efendi’nin talebesi olup Edirne’lidir. Ustadının (Miftah-ı Künuz-ı Erbab-ı Kalem ve Mesahib-i Rumuz-ı Ashab-ı Rakam) ismindeki riyazi eserini genişleterek terceme etmiştir ki bir nüshası Şehid Ali Paşa Kütübhanesinde vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.