Rasih Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/31/2015 0

Rasih Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Bahriye Mektebinden yetişmiş olan Osmanlı riyaziyecilerindendir. Rize’lidir. Bahriye Mektebi ile Daru’ş-Şafaka’da muallimliği vardır. 1328 (1913) tarihinde İstanbul’da irtihal etmiştir. Kandilli Mezarlığına defnedildi. Ahlaki faziletlerle muttasıf bir zat idi.

Eserleri:

  • — (Usul-i Hendese). Basılmıştır.
  • — (Hendese-i Resmiyye). Basılmamıştır
  • — (Müsellesat-ı Küreviye). Basılmamıştır.
  • — (Harita-i Bahriyye Ahz). Basılmamıştır.
  • — (Fen-i Mesaha-i Bahriye). Başka bir zatın imzası ile neşredilmiştir.
  • — (Suver-i Kevakib). Başka bir zatın imzası ile neşredilmiştir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.