Osman Sahib Efendi (Müneccimbaşı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/31/2015 0

Osman Sahib Efendi (Müneccimbaşı) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hal tercemesi (ulema faslı)nda yazılı Palabıyık Mehmed Efendi’nin kardeşi olan Hoca Abdurrahim Efendi’nin oğludur. Tahsilini ikmalden sonra ilmiye mesleğinde yükselerek İstanbul payesine ve müneccimbaşılık memurluğuna nail olmuştur. 1280 (1863) tarihinde İstanbulda irtihal etmiştir. Babasmının yanına defnedilmiştir. Alim bir zat olup on fasıl, bir hatime üzerine tertib edilmiş, Türkçe (Ta’Iimü’l-Kürre) risalesi ile tıb’dan (Ahkamü’l-Emraz) ve (Kolera) isimlerinde basılmış eserleri vardır. Darü’l-Muallimin’de riyazi ilimler muallimi idi.

Coğrafya’dan Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarını içine alan matbu’ risaleleri ve Paris meridyenine göre muhtelif beldelerin (boylam ve enlemlerini) tul ve arzlarını beyan edici ta’rifatlı matbu’ (Esami-i Buldan) isminde yazma bir eseri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.