Petrus Damiani (Aziz) kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/28/2021 0

Petrus Damiani (Aziz) kimdir? Hayatı ve eserleri: (1007-1072) İtalyan filozof ve din adamı. Kilise reformunun güçlü savunucularındandır. 1007’de Ravenna’da doğdu, 22 Şubat 1072’de Faenza’da öldü. Yoksul bir ailenin oğludur. Ravenna’ da papaz olan kardeşinin yardımıyla, Ravenna, Faenza ve Parma üniversitelerinde öğrenim gördü. 1035’te sürdürmekte olduğu öğretim üyeliği görevini terk ederek, Apennines’deki Fonte Avelana manastırına çekildi ve 1043’te başrahip seçildi. Burada, kilise içi reformun gerekliliği üzerine görüşleri olgunlaştı. Papa IX. Leon’a gönderdiği Liber Gomorhianus adlı yapıtında Jin adamlarının ahlak düşkünlüklerini anlam ve çözümün kilisede reforma gitmek olduğunu savundu. 1057’de Ostia’ya Kardinal piskopos seçildi. Petrus Damiani, Papa IX. Stephanus, 2. Nicholaus ve 1061’ de II. Honorius’un hizipçiliğine karşı savunarak papa olmasına yardım ettiği 2. Alexander’in yanında çalıştı. Ravenna Başpiskoposu Henry ile onu afaroz etmiş olan Papa II. Alexander’i uzlaştırdı. VII. Gregorius adıyla papa olan Hildebrand ile birlikte manastırların düzenlenmesi için çalıştı. Damiani, 1067’de yeniden Fonte Avelana manastırına çekilmekle birlikte, reformcu çabalarını sürdürmüştür. Ölümünden sonra 1828‘de “kilise doktoru” sanını almış, kilise tarafından resmen aziz ilan edilmemesine karşın, ölüm günü kilise törenleri arasına katılmıştır.

Dinbilimsel yaklaşımlarında özgün bir bakış açısı geliştirmekten çok geleneklere bağımlı kalan Petrus Damiani, Assisi’li Aziz Franciscus’u izleyerek, gönüllü yoksulluğu ve manastır kurallarının katılaşmasını savunmuştur. Şiir, ilahi, biyografi ve polemik alanlarındaki yapıtlarıyla kilise adamlarının ahlak düşkünlüğüne karşı savaş açmıştır. Orta Çağ’da yapıtlarına önem verilmiş; Papa Vll. Clement’in emriyle derlenerek, Kardinal Constantin Cajetan tarafından 16061615 arasında bastırılmıştır.

Petrus Damiani Eserleri:

  1. Patrologia Latina, (ö.s.), (Haz. J.P. Mignc), 1855, (“Latin Kilise Babaları Üzerine”); 
  2. Selected Writings on the Spiritual Life, (ö.s.), 1959,(“Tinsel Yaşam Üzerine Seçme Yazılar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 30, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.