Damiron, Jean Philibert kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/28/2021 0

Damiron, Jean Philibert kimdir? Hayatı ve eserleri: (1794-1862) Fransız, filozof. Fransız felsefe tarihi üzerine sistematik yapıtlar vermiştir. 10 Ocak 1794’te Belville’de (Rhone) doğdu, 11 Ocak 1862’de Paris’te öldü. 1813’te Ecole Normale’e girdi. Burada V. Cousin’in öğrencisi oldu. Bourbon, Louis-Le Grand, Charlemagne kolejlerinde felsefe ve felsefe tarihi öğretti. l 830’da Ecole Normale’de yönetici, Sorbonne’da da profesör oldu. 1824’te Jouffroy, Dubois ve Leroux ile birlikte edebiyat, felsefe ve siyaset gazetesi Globe’u kurdu. 1836’da Academie des Sciences Morales et Politiques’e üye oldu.

Damiron, yeni bir öğreti geliştirmemiş; daha çok seçmeci okula bağlı kalmıştır. Fransa’nın 17,18 ve 19. yy’lardaki felsefe tarihi üzerine önemli denemeler yazmıştır. Bunlardan l’Essai sur l’histoire de la philosophie en France au XIX’ siecle, (“19. yy Fransız Felsefe Tarihi Üzerine Deneme”) Globe gazetesinde çıkan yazılarının bir derlemesidir. Bu yapıtlarında her dizgenin inanç, mutlak güzel ve tanrı ile uzlaşması gerektiğini savunmuştur. Ona göre din ve felsefenin konusu aynıdır; yalnız din bilgisizlere, halka, felsefe ise bilgililere, seçkinlere seslenir.

Psikoloji ve mantığın önemini vurgulamak için yazdığı Cours de philosophie’de (“Felsefe Dersleri”) ise dogmatik bir tavır almış; ahlaksal görüşlerin temel ilke olduğunu öne sürmüştür. Damiron’a göre psikoloji İnsana alın yazısını öğretmek ve görevlerini bildirmek; mantık ise doğrunun iyi olduğunu göstermekle yükümlüdür.

Damiron, derin felsefe bilgisiyle, felsefe tarihini sistemli bir biçimde derlemiş; ancak ahlak ve felsefe üzerine görüşlerinde bir açık seçikliğe ulaşamamıştır.

Jean Philibert Damiron Eserleri:

  1. Essaı sur l’hıstoıre de la philosophie en France au siecle,. 2 cilt, 1823-1834, (“19. Yüzyıl Fransız Felsefe Tarihi Üzerine Deneme”); 
  2. Cours de philosophie, 1842, (“Felsefe Dersleri”); 
  3. Essai sur l’histoire de la philosophie en France au XVIII siecle, 2 cilt, 1846, (“18. Yüzyıl Fransız Felsefe Tarihi Üzerine Deneme”); 
  4. Souvenirs de vingt am d’enseignement d la Faculte des Lettres de Paris, 1859, (“Paris Edebiyat Fakültesi’ndeki Yirmi Yıllık Öğretime ilişkin Anılar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 30, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.