Osman Efendi (Kasımpaşalı Muvakkıt) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/31/2015 0

Osman Efendi (Kasımpaşalı Muvakkıt) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı alim ve riyaziyecilerinden olup İstanbul’ludur. Kasımpaşa Camii muvakkıti idi. (Camiu’l-Ahkam fi Mesaili’l-Has ve’l-Amm) isminde bir mukaddime iki makale, bir hatime üzerine mürettep hey’et – nücum (astronomiye) dair riyazi bir eseri vardır ki bir nüshası Bab-ı Ali karşısındaki Beşir Ağa Kütübhanesinde mevcuttur. Bir de Nuruosmaniye Kütübhanesinde (Tenkih-i Hesabi’n-Nücum fi Ma’rifeti’d-Derci ve’d-Dekayık) isminde bir eseri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.