Nurî Paşa (Taşçızâde) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/31/2015 0

Nurî Paşa (Taşçızâde) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: İstanbul’un Eyyüb semtinden olup 1268 (1852) tarihinde Mühendishane-i Berri-i Hümayundan şehadetname ile me’zun olan zeki erkan-ı harblerdendir. Ömrünün sonlarında Harbiye Mektebi ders nezaretinde bulunmuştu. (Usul-ü Hendese-i Cedide) adlı eseri uzun müddet askeri mekteblerde okunulmuştur. 1307 (1891) tarihinde vefat etmiş ve Edirnekapı’da defn edilmiştir. Riyazi ilimlerde derin ihtisası herkesçe teslim edilmiş bir zattı. Tertib ve te’lif ettikleri (Cebr-i A’la) mecmuası basılmamıştır ki Bursa Askeri idadisinde (Lisesinde) talebeliğim zamanında bu mecmuadan okumuş ve istifade etmiştim. Said Paşa ile Londra’da tahsilde beraber bulunmuştur. Genişleterek İngilizceden terceme edilmiş (Temami ve Tefazuli) mecmuası vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.