Nils Frederik Biberg kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/23/2018 0

Nils Frederik Biberg kimdir?

Nils Frederik Biberg kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1776-1827) İsveçli filozof. İnsanın kişiliği dolayı­sıyla üstün bir değer taşıdığını ileri sürmüş, sorunların çözümünde tek yetinin us olduğu görüşünü savun­muştur. Yaşamı, gençlik dönemi, öğrenimi konusunda yeterli bilgi yoktur. Eldeki kaynaklar yalnız düşünce­leri ve bulunduğu görevlerle ilgili bilgi vermektedir. Bu bilgilere göre, Uppsala Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Biberg bütün düşüncelerini insan varlığı konusunda yoğunlaştırmış, insan kişiliğinin evrensel nitelikte üstün ve gerçek bir değer olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre insan, toplumsal ilişkilerin üstünde usla donatılmış, evrenin odağı durumunda olan bir varlıktır, insan kişiliği bütün değerlerin üstündedir, insana bu üstünlüğü kazandıran da taşıdı­ğı ustur. Us, algı yetisinden ayrı ve bireysel bir güçtür. Usun deneyden önce gelen ve duyulurüstü doğada somutlaşmış bir içeriği vardır. Ancak bu içerik kaynağında iyice açıklığa kavuşmamıştır, bula­nıktır. Felsefenin görevi ve ereği bu içeriği elden geldiğince açıklığa kavuşturmak, kavranabilir bir du­ruma getirmektir.

Us sonludur, ancak bütün duyulurüstü evreni içerir, bu özelliği taşıdığı tanrısal içerikten kaynaklan­maktadır. Us kavrayış gücü dolayısıyla “Tanrı’yı insanda, insanı Tanrı’da bulmayı” başarabilir. Zaman ve uzayda bulunan nesnelerin yapısına karşıt bir içeriği olan us, tanrısal varlığın sezgisidir. Onun duyulurüstü evreni kavraması bu niteliği yüzündendir. Us bu özelliğinden ötürü “inan”dır. Anlak usun diri, işlek bir aracıdır. İnan bilgisiz de olabilir, ancak inan-us bağlantısı olmadan felsefe bilgisi söz konusu edilemez.

Biberg’in üzerinde durduğu önemli bir sorun da ahlaktır. Ona göre ahlak da sezgiye dayanır. Bu nedenle “ahlaklılık bireyin, tanrısal istençten, kendi özel istencini oluşturmasıdır.” Ahlakın tanrısal nitelik taşıması bundandır.

Nils Frederik Biberg Eserleri

  1. Notionum Ethıcarum, 1823, (“Ah­lakların Kavramı”),
  2. Commentationes Stoicae, 1824, (“Sto­acılıkla ilgili Yorumlamalar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.