Michel Chevalier kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/10/2021 0

Michel Chevalier kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1806-1879) Fransız iktisatçı ve siyaset adamı. Önceleri Saint-Simon yanlısı olmuş, sonraları serbest ticaretin savunucu­luğunu yapmıştır. 1806’da Limoges’da doğdu, 1879’da Herault’da öldü. Ecole Politechnique’i bitirdikten sonra geliştir­diği iktisadi öğretiyi ve programını Saint-Simon yanlılarının çıkardığı Le Globe dergisinde yayımla­maya başladı. 1830-1832 arasında aynı dergiyi yönet­ti. Saint-Simon yanlısı Enfantin ile birlikte, 1831 Menilmontant komün hareketine katıldı. Yasak der­nek kurmak suçundan bir yıl hapse mahkûm edildi. Hapisten çıktıktan sonra hükümet emriyle ABD’ye gönderildi. ABD’de kaldığı yıllarda bu ülkeyi Saint- Simon ideallerinin gerçekleştiği bir yer olarak gördü. Bu konudaki görüşlerini 1836’da yazdığı Lettres sur l’Amerique du.Nord (“Kuzey Amerika Mektupları”) ve 1840-1841’de yazdığı Histoire et deseription des voies de communication aux Etats-Unis (“ABD’deki Ulaşım Araçlarının Tasviri ve Tarihi”) adlı kitapların­da dile getirdi. ABD’den dönüşünde Saint-Simon’un düşüncelerini benimsemekten vazgeçti, serbest reka­bet ve ticaret yanlısı oldu.

Fransa’ya dönüşünde önce danıştây
üyeliğine getirildi, ardından iktisat profesörü oldu. 1840-1842 arasında
College de France’da verdiği derslerin notla­rını Cours d’economie politique (“Ekonomi Politik Dersleri”) adını taşıyan bir kitapta topladı.
Senatör olduktan sonraki siyasi yaşamında, toplumsal refahın kaynağı olarak
sermaye birikimini ve üretim artışını gördü, sanayileşme sonucu mülk
dağılımının adilleşeceğini, özgürlüğün bireyler ve sınıflardan çok toplum için
olduğunu savundu. 1848’de yayımladığı La question des travaiüeurs (“Çalışanların Sorunu”)
ve Lettres sur
l’organisation du travail (“Çalışmanın Düzenlenmesi Üzerine Mektuplar”)
adlı kitaplarıyla Louis Blanc’ın Toplumsal Atölyeler tasarısını eleştir­di. Bu
nedenle College de France’daki görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Michel Chevalier, Fransa’da yeni demiryollarının, tünel­lerin ve kanalların açılması için çalıştı. Manş Denizi’nde bir tünel yapılmasını ve Panama’da bir kanal açılmasını önerdi. Ayrıca, sanayileşmenin hızlanması için bankaların çoğalmasını, kredi kolaylıkları getiril­mesini, mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması­nı savundu. Uluslararası düzeyde serbest ticaretin sağlanması için 1852’de başlattığı kampanya, lS60’ta İngiliz-Fransız ticaret antlaşmasının imzalanmasında etkili oldu. Monnaıe dergisinde yayımlanan makalele­rinde, uluslararası para sisteminin tek bir madene bağlanmasıyla daha etkin çalışacağına olan inancını dile getirdi. 1862 ve 1867’dc bu konuda toplanan konferanslara katıldı. 1869’da Uluslararası Barış Birliği’ne başkan seçildi.

Michel Chevalier Eserleri:

 1. Lettres sur l’Ameriquc du Nord,
  2 cilt, 1836, (“Kuzey Amerika Mektupları”);
 2. Hıstoire
  et deseription des vnıes de communication anx Etats-Unıs, 2 cilt,
  1 #40-1841, (“ABD’deki Ulaşım
  Araçlarının Tasvir ve Tarihi
  ”);
 3. Cours
  d’econornie polıtı^ue, 3
  cilt, 1842-1844, (“Ekonomi Politik
  Dersleri
  ”);
 4. La
  question des travailleurs 1848, (“Çalışanların Sorunu”);
 5. Lettres
  sur V organısation du travaıl, 1848,
  (“Çalışmanın Düzenlenmesi Üzerine
  Mektuplar
  ”);
 6. Introduction
  aux rapports
  du
  jury
  Internati­onal
  de l’Expositıon üniverselle de 1867, 1868,
  (“1867 Evrensel Sergileme Uluslararası
  Jürisinin Raporuna Giriş
  ”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 25, Anadolu
yayıncılık.

Yorumlar kapalı.