Chevreul, Michel Eugene kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/10/2021 0

Chevreul, Michel Eugene kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1786-1889) Fransız, kimyacı. Yağlar ve sabunlaş­ma tepkimelerini ayrıntılı olarak in­celemiştir. 29 Ağustos 1786’da Angers’de doğdu, 9 Nisan 1889’da Paris’te öldü. Babası cerrahtı. 1803’te Paris’e giderek Vauquelin’in laboratuvarında asistanlık göre­vi ile birlikte kimya eğitimine başladı. Aynı zamanda Jardin des Plantes’in Doğa Tarihi Müzesi’nde çalışı­yordu. 1813’te Lycee Charlemagne’a öğretmen olarak atandı. 1826’da ulusal dokuma fabrikası Gobelins’de boyama işleri müdürü oldu. 183C’da Vauquelin’in emekli olması ile yerine kimya kürsüsüne profesör olarak atandı. 1864-1879 arasında Doğa Tarihi Müzesi’nin müdürlüğünü yaptı. Chevreul Fransız Bilimler Akademisi ile çok yakın bağlan olan bir bilim adamıydı. 1826’da üyesi olduğu Akademi’nin 1839 ve 1871’de iki kez başkanlığını yaptı. Akademi’ye en son bilimsel çalışmasını da 1888’de, 102 yaşındayken sundu. Yaşamının sonuna değin çalışmalarını sürdü­ren Chevreul yüzüncü yaş gününü dönemin cumhur­başkanı ve ünlü bilim adamları ile kutladı, aynı gece onuruna Paris sokaklarında bir fener alayı düzen­lendi.

Chevreul 1810’larda yağlar ile
ilgili çalışmalarına başladığında, çağın kimyacıları inorganik kimya
problemleri ve yeni elementlerin bulunması ile ilgi­lenmekteydiler. Bunun bir
nedeni, bitki ve hayvanlar­dan elde edilen organik maddelerin inorganik madde­lere
göre çok daha karmaşık ve kararsız oluşudur. Ayrıca o dönemde karbon ve
hidrojen elementlerinin analiz yöntemleri de yetersizdi. Chevreul bu zorluk­lara
karşın organik maddelerin incelenmesine öncülük etti. Yaşamı boyunca
boyarmaddeleri, organik bile­şikleri, yağların içeriklerini inceledi. 1815’tc
bir şeker hastasının idrarından şeker bileşiğini ayırarak bunun üzümden elde
edilen şeker ile aynı olduğunu kanıtla­dı. Bu buluş diabet hastalığının şeker
metabolizması ile ilgili olduğunu gösterdi.

Chevreul’un en önemli çalışmaları
sabun ve yağlar üzerineydi. O zamana değin sabun, yağ ile bazın bir bileşiği
olarak bilinirdi. Chevreul sabunun bir mineral asiti ile tepkimesi sonucu, suda
çözünme­yen organik yağ asitlerinin su üzerinde toplandığını gördü. Bu şekilde
çeşitli yağlardan elde edilen sabun­ların asit ile tepkimesi yöntemiyle,
yağlarda en çok bulunan stearik, palmitik ve oleik asitleri ayırdı. Bu
çalışmalarında ergime noktasının saptanmasını bir tanımlama yöntemi olarak
kullandı. Yine ilk kez ispermeçetin (balina başından çıkarılan bir madde) bir
yağ değil, mum (parafin) olduğunu gösterdi. Sabun­laşma olayını ilk kez
bilimsel bir şekilde açıkladı.

Chevreul sabun konusunda yaptığı
çalışmalara uygulama alanları da buldu. 1825’te Gav-Lussac ile birlikte mumların
yağ asitlerinden yapılması ile ilgili bir patent aldı. Daha önceleri mumlar don
yağından yapılmaktaydı. Ancak, yumuşak olan bu tür mumlar fazla ışık vermediği
gibi çok kötü kokardı. Yağ asitlerinden ise daha sert, bakım gerektirmeyen,
kokmayan ve daha fazla ışık veren mumlar yapılabili­yordu.

Chevreul birçok doğal maddeyi
inceleyerek bun­lardan çeşitli boyarmaddeler ayırdı. Doğal kaynaklar­dan
hematoksilin, kuvarsitin ve luteolin ve boyar maddeleri buldu. 1812’de
indigonun eldesini sağladı. Gobelins’de renk kontrastlarının eldesi için
gerekli koşullan inceledi. Ayrıca renklerin standartlaştırılma­sı amacıyla
bilimsel çalışmalar yaparak 1442 ayrı ton saptadı. Chevreul’un renklerle
yaptığı araştırmalar dokuma sanayiinde boya üretimi ve renk seçiminde önemli
kolaylıklar getirdiği gibi sanat çevrelerini de etkiledi. 1880’lerden
başlayarak resimde, doğadaki renkleri ışık tayfındaki saf renklere ayrıştırmaya
çalışan Bilimsel izlenimcilik (Empresyonizm) adlı akım Chevreul’un
çalışmalarından esinlendi. Bu akı­mın öncülerinden George Seurat ve Paul Siynac,
1886’da birçok ressamla birlikte açtıkları bir sergide bu noktayı özellikle
vurguladılar. Chevreul organik bileşiklerin ayırımı ve analizi için
geliştirdiği ve uyguladığı yöntemler ile bu bilim dalının ilerlemesine öncülük
etmiştir.

Chevreul Eserleri:

  1. Rechercbes cbımiques sur les corps gras d’orıgine anımal, 1823, (“Hayvan Kökenli Yağlı Maddeler Üzerine Kimyasal Araştırmalar”);
  2. Consideratıons.gerıerales sur l’anulysc organıque et sur les. applications,1824, (“Organik Analiz ve Uygulamaları Üzerine Genel Düşünceler”);
  3. De la Loı du contraste simültane des couleurs et de l’assortıment, 1839, (“Renklerde Kontrast ve Uyum Yasası Üzerine”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 25, Anadolu
yayıncılık.

Yorumlar kapalı.