Mehmed Efendi (Akşemseddin-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/15/2015 0

Mehmed Efendi (Akşemseddin-zade) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Akşemseddin Hazretlerinin mahdumlarından Emrullah Efendi-Zade Mehmed Efendi’nin oğludur. Tahsilini ikmalden sonra o vakit şehzade bulunan İkinci Selim’e muallim tayin edilmişti. Hacca giderken 959 (1522) da vefat etti.

Eserleri: (Tabakat-ı Fukaha-i Hanefiyye) ve (Mecmua-i Durub-i Emsal) ile Arapça ilimlere dair ba’zı ta’likatlerden ibarettir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.