Mehmed Efendi (Tokadi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/17/2015 0

Mehmed Efendi (Tokadi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Tarihçilerden ve Arab edebiyatına vakıf ulemadan bir zat olup Tokatlıdır. Memleketi ile İstanbul’da tahsilini ikmalden sonra bir müddet tedris ile iştigal ederek Haleb’e gitmiştir. Orada «Mahkemetü’s-Salahiyye»de kadı oldu. Bu esnada «Münferice», (Emali), «Banet-Suad» ve «Lamiyetü’l-Acem» kasidelerini şerh ettiğini «Fezleketü’t-Tevarih» ismindeki eserinin mukaddimesinde zikr ediyor. «Fezleke» yaratılıştan başlayarak Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatının ortalarına kadar geçen olayları beyan eden Arapça bir tarihçedir. 1255 (1839) tarihinde (Ziyaü’l-Cinan ve Şifau’l-Cinan) ismi ile Arapça (Şecere-i Nebeviyye) tertib eden İbrahim ibn-i Ahmed Efendi de Tokat’tan yetişmiş tarihçilerdendir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.