Mazhar Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Mazhar Paşa kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Afyonkarahisar redif binbaşılığından mütekaid Süleyman Efendi’nin oğlu olup Afyon’da doğmuştur. İlk tahsilini memleketinde, orta ve yüksek tahsilini de İstanbul’da Tıbbiye Mektebinde ikmal etmiştir.

Mezun olduktan sonra hükûmet tarafından tahsilini genişletmek İçin Fransa’ya gönderilip, tahsilini hakkı ile ikmal edip memleketine avdetle hemen ömrünün sonuna kadar tedris ve te’lifle meşgul olmuştur. 1339 (1923)’de vefat ederek Karacaahmed Mezarlığına defn edilmiştir. Merhum tıb ilminin «teşrih» kısmında büyük tam ihtisas sahibi bir zat olup bu şubede pek kıymetli ilmi hizmetleri vardır.

Basılmış eserleri:

  • (Teşrih) : Doktor Jamen’den terceme etmiştir. İki cilddir.
  • (İlm-i Teşrih-i Tavsifi): Yedi cilddir.
  • (İlm-i Teşrih-i Topografi): İki cilddir.
  • (Mebhasü’l-A’sab).

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.