Kserkses I kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Kserkses I kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Pers Kralı (MÖ 486-465) Dara I’in oğlu olan Kserkses, kendisine gö­re asi olan Yunanlılara karşı savaşmaya karar­lıydı. 483’te Atina’ya doğru büyük bir orduyla sefere çıktı. Ordusunu karşıya geçirebilmek için gemilerini yan yana bağlayarak, askerleri üzer­lerinden aşırdı. Persler, Trakya’dan sonra Ma­kedonya’ya girdiler. Ispartalı Leonidas komu­tasındaki Yunanlıları, Termofil’de yenilgiye uğ­rattı. Ancak Pers donanması Salamis’te hemen tamamen yokedildi. Kserkses, ülkesine döndü. Orduyu, ünlü ge­nerali Mardonius’un komutasına verdi. Bir son­raki yıl (479), o da Yunanlılar karşısında yenil­giye uğradı ve öldürüldü. Kserkses, savaşa karşı ilgisini yitirmişti. Hükümet işlerini de ihmale başladı. Sefahata daldı. En sonunda muhafız­larının komutanı Artabanes tarafından öl­dürüldü.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.