Temistokles kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Temistokles kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Atinalı devlet adamı, general ve amiral (MÖ 527-460) Temistokles, Yunanlı liderlerin en ilginçle­rinden biriydi. Savaşta da, siyasette de yiğit, be­cerikli, hilebaz ve ustaydı. Esrarengiz bir adam olarak görünmüş, tarihçileri hep yanıltmıştır. Maraton yenilgisinden sonra, Persler bir denemede daha bulundular. Temistokles büyük teh­likeyi sezinleyerek, vatandaşlarını büyük bir do­nanma inşa etmeleri için inandırdı. 480’de Pers­ler yeniden Atina’ya saldırdıklarında, şehrin bo­şaltılması için Temistokles sorumluları ikna et­ti. Böylece direnişin sebep olacağı tahribat aza­lacaktı.

Bu sırada kendisi de donanmayı Pers gemi­lerinin üzerine şevketti ve Salamis’te hemen hepsini yoketti. Böylece Pers tehlikesi ortadan kalkmış oluyordu.

Savaştan sonra Temistokles Atinalıları dai ma hazırda bir donanma tutmaları için inandırdı. Pers saldırılarının yeniden başlaması olası­ lığına karşı Atina’yı güçlendirmeye de çalıştı, ama İsparta’nın giderek artan etkisi nedeniyle tasarısını gerçekleştiremedi. Artık İsparta’da Yunan şehir devletlerinin liderliği için Atina’yla rekabet ediyorlardı. Temistokles gözden düşünce, çeşitli serüvenlere            girdi. Sonra da Pers Kralı Artakserkses’in sarayında saygıyla kar­şılandı.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.