Evripides kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Evripides kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Yunan oyun yazarı (MÖ 5. yüzyıl) Evripides, diğer Yunan oyun yazarlarından Akhileus ve Sofokles’in çağdaşıydı. Büyük ola­sılıkla da üç yazar, eski Yunan’da en başarılı dram ustaları olarak sivrildiler. Evripides, as­lında ressamdı. Ama yaşamının son demlerin­de edebiyata merak salmıştı. Birçok da oyun yazdı. Yazdıklarından yaklaşık yirmisi, zama­nımıza kadar gelmiştir. Başlıcaları “Alseste”, “Medes”, “Hippolitus”, “Orestes” ve “Elek­tra” dır. Eski Yunan mitologyasının ve tarihi­nin önde gelen kişileri hep bu oyunlarda canlandırılmıştır. Oyunlar, özellikle kurguları, dra­matik içerikleri ve diyaloglardaki sadelikleriy­le dikkati çeker. Tragedya öğesi, eşsizdir.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Yorumlar kapalı.