Cohnheim, Julius Friedrich Kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/17/2021 0

Cohnheim, Julius Friedrich Kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1839-1884) Alman patoloji uzmanı. İltihaplanma mekanizması ve kanserin embriyon kökeni konularındaki çalışmalarıyla deneysel patolojinin öncülerinden sa­yılır. Temmuz 1839’da Pomeranya’nın Demmin kentinde doğdu, 15 Ağustos 1884’te Leipzig’de öldü. Würzburg, Marburg ve Greifswald üniversitelerinde okuduktan sonra 1861’de Berlin Üniversitesi’nden mezun oldu ve kısa bir aradan sonra bu kurumda Virchow’un asistanlığına getirildi. 1867-1872 arasında Kiel Üniversitesi’nde 1872-1878 arasında da Breslau Üniversitesi’nde pataloji kürsülerinde çalıştı. 1878’de gittiği Leipzig Üniversitesi’nde patolojik anatomi kürsüsündeki çalışmalarını ölümüne değin sürdürdü.

Cohnheim 1867 yılından başlayarak deneysel olarak iltihap
olaylarını geliştirdi ve iltihap sırasındaki değişiklikleri mikroskop altında
izledi. Bu deneylerini canlı kurbağanın dilinde, parmaklan arasındaki deri­de,
canlı tavşanın kulağında ve sıçanın bağırsak damarları üzerinde yürüttü.
Böylece cani: hayvanlar­daki bu gözlemleri ile dinamik patolojinin geçerliliğini
kanıtladı. 1873’te yayımladığı “Neue Untersuchungen überdie Entzündung”(“İltihaplanma Üze­rine Yeni Araştırmalar”)adlı
makalesinde Virchow’ un, iltihap hücrelerinin kandan değil, hastalanan
dokulardan çıktığı ve iltihaptaki damar değişiklikleri­nin ikincil olarak
geliştiği yolundaki görüşlerine karşı çıktı. İltihaplanma sürecinin en önemli
aşamasının damar değişiklikleri sonucu akyuvarlarının kılcal damar
çeperlerinden dışarı çıkarak iltihap bölgesine gitmesi olduğunu kanıtladı,
iltihaplanma sürecini izlemek amacıyla canlı kurbağa bağırsağını karından
dışarıya doğru sarkıttığında ilk gözlediği şey önce atardamarlarda, sonra
toplardamarlarda ve biraz da kılcal damarlarda genişlemeler olmasıydı. Bu
genişle­meler 15-20 dakika içinde gelişiyor ve damar normal eninin yaklaşık iki
katını buluncaya değin sürüyordu. Bu nedenle damarlardaki kan akım hızı 30-60
dakika süreyle artıyor, daha sonra da normalin altına iniyor­du. Kan akım hızı
düşünce damarlarda kan hücrele­rindeki değişiklikler görülebiliyordu. Kılcal
damarlar, çeperlerinde hücrelerin birikmesi nedeniyle daha kır­mızı
görülüyordu. Toplar damarların çevresinde git­tikçe miktarı artarak toplanan
renksiz sıvı mikroskop altında gözlenince akyuvarlar görülüyordu. 6-8 saat
sonra bölgedeki tüm damarların çeperleri akyuvarlar­la kaplanıyor ve böylece
doku da şişmeye başlıyordu. Sonuçta dokuda daha fazla sıvının toplanamayacağı
bir nokta geliyor ve bundan sonra bağırsaklarda ve damar çevresinde içinde
yoğun halde ölü akyuvar ve az sayıda alyuvar bulunan yapışkan ve zarsı bir yapı
toplanıyordu.

Cohnheim, kanser hücrelerinin kökeni ve tümör geliştirmelerindeki
rolü konusunda da çalışmalar yap­tı. Tümörlerin organizmada embriyon
gelişmesinin çok erken döneminden kalan hücre topluluklarından çıkabileceğini
ileri sürdü. Embriyondaki nitelikleri taşıyan bu hücrelerin çoğalma hızları ve
yetenekleri kanser hücrelerininki gibi yüksekti. Erişkinlerde tü­mör gelişmesi
için gerekli koşulların oluşması ile bu hücrelerin çoğalmaya ve tümör
oluşturmaya başlaya­caklarını düşünüyordu. Ancak Cohnheim’in ileri sürdüğü bu
savın tüm tümörler için geçerli olmadığı daha sonra anlaşıldı.

Cohnheim, hücresel patoloji ve yaraların iyileş­mesi konularında
ilk model çalışmaları yapan Rudolf Virchow’un en başarılı öğrencisi ve
izleyicilerindendi. Normal ve patolojik anatomi, histoloji (dokubilimi) ve
deneysel patoloji alanlarında yeni yöntemler geti­ren önemli incelemeler
yapmış, dokuların yabancı ortamlarla karşılaşmaları sonucu geliştirdikleri
iltiha­bın dokulardaki genel görünümü ve bu görünüme yol açan olayları ilk kez
başarılı bir şekilde açıklamıştır.

Julius Friedrich Cohnheim
Eserleri:

  1. Untersucbungen über dıe  emboli-sehen Prozess, 1872,
    (“Ambolik Süreç Üzerine Araştırma­lar”);
  2. Gesammelte Abhandlungen, (ö.s.),
    1885, (“Toplan­mış Yazılar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.