Gustav Cohn Kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/17/2021 0

Gustav Cohn Kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1840-1919) Alman, iktisatçı. Kürsü Sosyalistleri’nin temsilcilerindendir. 12 Aralık 1840’ta Marienwerder’de doğdu. 17 Eylül 1919’da Göttingen’de öldü. 1866’da Leipzig Üniversitesi’nde doktora yaptıktan sonra iki yıl süreyle Berlin’de bir istatistik seminerine katıldı. 1869’da doçent olarak Riga Politeknik Okulu’nda görev aldı. 1875-1884 arasında Zürih Politeknik Okulu’nda, 1884-1918 arasında da Göttingen Üniver­sitesi’nde ders verdi.

Gustav Cohn, 1870’lerde Almanya’da Kürsü Sosyalistle­ri olarak adlandırılan iktisatçılar grubundandır. 1872’de Brentano, Engel, Hildebrand, Knapp, Knies, Schmoller ve Wagner gibi o dönemin ünlü iktisatçıla­rıyla birlikte Verein für Sozialpolitik (Sosyal-politika Derneği) adlı derneğin kurucuları arasında yer aldı. Schriften adlı bir de dergi çıkaran Kürsü Sosyalistleri, toplumsal reformdan vanaydılar ve iktisadi yaşamda ahlaki öğelere önem veriyorlardı. Cohn, System der Nationalökonomie (“Milli Ekonomi Sistemi”) adlı üç ciltlik kitabında klasik iktisat öğretisinin dışına çıka­rak, ekonomi-politikte toplumsal, psikolojik ve ahla­ki etmenlerin önemine dikkati çekti. O zamana dek yaygın olan soyut tümdengelim yönteminin tersine tarihsel incelemeye dayanan tümevarım yöntemini kullandı.

Gustav Cohn, Roscher, Lorenz von Stein ve A. Wagner’ le birlikte günümüz kamu mâliyesinin kurucusu sayılmaktadır. Finanzivissenschaft (“Maliye Bilimi”) adlı kitabında asgari geçim indirimi ve vergilerde kademelendirme konularının yanı sıra, vergilerde eşitlik konusunda da önemli görüşler getirmiştir.

Gustav Cohn, ulaşım ekonomisi üzerine de çalıştı. İngiltere’ ye yaptığı bir geziden sonra Untersuchungen uber die englische Eisenbahnpolitik (“İngiliz Demiryolu Politikası Üzerine İncelemeler”) adlı bir kitap yazdı.

Meclis arşivlerindeki zengin belgelerden yararlanarak yaptığı bu
çalışmada demiryollarının birleştirilerek devlet mülkiyetine geçirilmesinin
gerekliliğini savundu.

Gustav Cohn Eserleri:

 1. Untersuchungen
  über die englische Eisenbahnpolitik, 2 cilt, 1874-1875, (“İngiliz Demiryolu Politikası Üzerine
  incelemeler
  ”);
 2. Finanzlage
  der Schweiz, 1877, (“İsviçre’nin Mali Durumu”);
 3. Voks’ivirtschaftliche Anfsatze, 1882, (“İktisadi Makaleler”);
 4. Die englische Eisenbahnpolitik der
  letzten zehn jahre, 1873-1883, 1883, (“Son On Yılda İngiliz Demiryolu Politikası, 1873-1883”);
 5. Nationalökonomische
  Studien, 1886, (“Milli Ekonomi İncelemeleri”);
 6. Finanzwissenschaft, 1889, (“Maliye Bili­mi”);
 7. System der
  Nationalökonomie, 3 cilt, 1885-1898, (“Milli Ekonomi Sistemi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.