Jules Dalou kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/31/2021 0

Jules Dalou kimdir? Hayatı ve eserleri: (1838-1902) Fransız, heykelci. Barok’tan esinlen­diği alegorik çalışmaları ve sıradan insanları işlediği yapıtlarıyla, Fransız heykel sanatında Doğalcılık’ın (Natüralizm) temsilcisidir. 31 Aralık 1838’de Paris’te doğdu, 15 Nisan 1902’de aynı kentte öldü. Bir işçi ailesinin oğluydu. 1854’te bir yandan çalışırken, bir yandan da Ecole des Beaux-Arts’a devam etti. Paris Komünü sırasında, Courbet’nin başkanlığını yaptığı Federation des Artistes’e (Sanatçılar Birliği) katıldı, sonra Louvre Mü­zesi müdürlüğüne getirildi. 1871’de Komün’ün düş­mesi üzerine, Londra’ya kaçtı. 1874’te gıyabında ağır çalışma cezasına çarptırıldı. İngiltere’deyken Royal College of Art’ta (Kraliyet Sanat Koleji) ders verdi. Eşini model olarak kullandığı doğalcı kadın heykelle­riyle büyük ilgi gördü.

1879’da çıkan genel af üzerine
Fransa’ya döndü. Aynı yıl Paris’te açılan “Cumhuriyet’in Zaferi” konu­lu
yarışmaya katıldı. Taslakları önce başarılı bulun­madı. Ancak bir süre sonra
Belediye Konsülü ondan Place de la Nation’a dikilmek
üzere bu yapıcını gerçekleştirmesini istedi. 19. yy’da bronza dökülen en büyük
grup heykeli olan bu yapıt 1899’da açıldı. Jules Dalou, tüm fabrika ve tarlaların emekçilerini ve sokaktaki adamı tasvir
eden figürleri yan yana getire­rek bir bütün oluşturmayı tasarladığı son yapıtı
Emek Anıtı’m bitiremeden öldü.

Jules Dalou ilk yapıtlarında, hocası J. B. Carpeaux’nün klasik üslubunun etkisinde kalmıştır. Daha sonraki çalışmalarında ise, Carpeaux’nün yanı sıra 18. yy Baroku’ndan esinlendiği dc izlenir. Bu dönemin en önemli yapıtı, Cumburıyet’ın Zaferi anıtıdır. Dalou’ nıın ustalık dönemi yapıtlarındaki üslubu, adının Fransız heykelinde Doğalcılık’la birlikte anılmasına yol açmıştır. Ancak onun konuları seçerken ve işlerken gösterdiği duygusallık, doğalcı anlayıştaki aşırı gerçekçiliği bir ölçüde yumuşatmıştır. Onun daha çok küçük heykellerden oluşan bu tür çalışmala­rında, insan yaşamına yöneltilmiş sevecen bir bakış izlenir.

Jules Dalou
Eserleri:

 1. Çoraplarını Çıkaran Kadın, 1870-
  1880, Tate Galerisi, Londra;
 2. Dürüstlük, 1875, Petit
  Palais, Paris;
 3. Celine Chaumont’un Büstü,
  1879;
 4. Cumhuriyetin Zaferi, 1879-1889,
  Place de la Nation, Paris;
 5. Dreux-Breze’yi Yanıtlayan Mirabeau, 1883, Bourbon Sarayı, Paris;
 6. Louis Auguste Blanqni’nin Mezarı, 1885, Pere-Lachaise Mezarlığı, Paris;
 7. Viaor Hugo’nun Mezarı, 1886,
  Pantheon, Paris;
 8. Delacroıx’ya Anıt, 1890,
  Luxemburg Bahçeleri, Paris;
 9. Silenus 7-ajeri Anıtı, 1891,
  Bordeaux; Köylü, 1897, Petit
  Palais, Paris;
 10. Çocuğunu
  Besleyen Köylü, Victoria ve Albert Müzesi, Londra.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.