Joseph Chamberlain kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/07/2021 0

Joseph Chamberlain kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1836-1914) İngiliz devlet adamı. İngiliz İmpara­torluğu için iktisadi korumacılığı sa­vunmuştur. 7 Temmuz 1836’da Londra’da doğdu, 2 Temmuz 1914’te Birmingham’da öldü. Babası ayakkabı fabri­katörüydü. 18 yaşında, amcasının fabrikasında çalış­mak üzere Birmingham’a gitti. 20 yıl bu işte çalıştı. Daha sonra siyasi yaşama atıldı. 1873-1876 arasında Liberal Parti’den Birmingham’a belediye başkanı seçildi. Belediye başkanlığı sırasında, bayındırlık, eğitim ve sağlık alanlarında yeni uygulamalar getirdi. 1876’da aynı partiden milletvekili seçildi ve Avam Kamarası’na girdi. Önce Liberallerle, daha sonra da Muhafazakârlarda birlikte hareket ederek 1903’e ka­dar milletvekilliğini sürdürdü.

Liberaller 1880 seçimlerini
kazanınca W. E. Gladstone başkanlığında kurulan hükümetin ticaret bakanı oldu.
1885’e kadar süren bakanlığı sırasında diğer Liberaller’den farklı bir
liberalizm anlayışını savundu. Başta eğitim ve tarım olmak üzere birçok alanda
reformlara başlanmasını istedi. Laissez-faire (bırakınız yapsınlar) anlayışına
karşı çıkarak, kamu harcamalarının ve ekonomiye devlet müdahalesinin artmasına
çalıştı. Aynı dönemde İrlandalı siyaset adamı Parnell ile 1882’de imzalanacak
olan Kilmainham Antlaşması’ııın görüşmelerini yürüttü. Joseph Chamberlain, tüm
bu savunu ve uygulamalarıyla, Wentworth Dilke ile birlikte Liberal Parti’nin
sol kanadı­nın yöneticisi durumuna geldi.

1885 seçimlerinde, gelir
vergisinin artırılmasını, parasız eğitimi, yoksullar için konut yapımını, yerel
yönetim reformunu, tarım emekçileri için “bir buçuk dönüm arazi ve bir inek”
sloganını içeren bir program savundu. İrlanda’nın, İngiltere’ye bağlı kalmak
koşu­luyla, özerkleşmesini istedi. Gladstone’un bölgedeki karışıklıkları zor
kullanarak bastırma politikasına karşı çıkınca Liberal Parti yönetimiyle arası
açıldı ve 1886’da yapılan Özerklik oylamasında hükümeti düşürmek amacıyla
Liberal Birlikçilerle birleşti. Li­beral Birlikçiler tarafından desteklenen
Muhafazakâr­ların 1886’da iktidar olmasından sonra, Joseph Chamberlain, yeni
yönetime daha reformcu politikalar uygulatmaya çalıştı.

1895’te Lord Salisbury’nin
başkanlığında kuru­lan Muhafazakâr hükümette koloniler bakanı oldu. 1903’e kadar
süren bu görevi sırasında İngiliz İmparatorluğu’nun gücünü koruma ve artırma
amacına yönelik politikalar uyguladı. 1899-1902 Boer Savaşı’ndan sonra Güney
Afrika’ya giderek Boerler’le beyazlar arasındaki uzlaşma çabalarına destek
oldu. 1900’de Avustralya Federasyonu ile Yeni Zelanda’nın sömürge statüsü
altında tek bir federasyon olarak birleştirilmesinde önemli rol oynadı.
1897-1902 ara­sında topladığı konferanslarda “Büyük İngiliz impa­ratorluğumun
kurulmasını önerdi. İngiltere’nin, sömürgecilik politikası nedeniyle,
soyutlanmasına son vermek için Almanya ve ABD ile İngiltere arasındaki
ilişkileri yakınlaştırmaya çalıştı.

Joseph Chamberlain, emperyalist
yayılma politikasını iktisat alanında korumacılık uygulamalarıyla pekiştir­mek
istiyordu. Almanya ve ABD’nin uyguladığı korumacı iktisat politikalarının
sonucunda İngiltere’nin çelik sanayiinin sarsıntıya uğraması Chamberlain’ı
neo-merkantilist uygulamalara yöneltti. Uyguladı­ğı iktisat politikası
muhalefetle karşılaşınca 1903’te görevinden istifa etti, görüşlerini yaymak
için başlattı­ğı kampanya 1906’ya kadar sürdü. Aynı yıl felç olan Joseph Chamberlain
ölümüne dek hiçbir kamu görevi üstlen­medi.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 25, Anadolu
yayıncılık.

Yorumlar kapalı.