Houston Stewart Chamberlain kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/07/2021 0

Houston Stewart Chamberlain kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1855-1927) İngiliz kökenli Alman düşün adamı. Alman ırkçı düşüncesinin savunucularındandır. 9 Eylül 1855’de Portsmouth yakınlarındaki Southsea’dedoğdu,9 Ocak 1927’de Almanya’da Bayreuth’da öldü. Babası kaptandı. Sağlığının bozuk olması nedeniyle askerlik hizmetini yerine getiremeyen Chamberlain tedavi amacıyla Almanya’ya gitti. 1880’lerde Cenevre ve Viyana’da doğal bilimler ala­nında eğitim gördü. Bitkilerin yapısı üzerine yazdığı tez 1889’da Viyana Üniversitesi tarafından kabul edildi. Houston Stewart Chamberlain daha sonra Richard Wagner’le tanıştı ve ondan etkilendi. 1901’den itibaren Kayzer II. Wilhelm’in yakın arkadaşı oldu. 1916’da Alman yurttaşı oldu. Weimar Cumhuriyeti’ne yakınlık duy­mayan Chamberlain, 1923’te Hitler’le tanışmasından sonra onu öven makaleler yayımladı.

Houston Stewart Chamberlain 1896’da
yayımlanan Richard
Wagner adlı kitabında “yaşam teorisi” (lebenslehre) görü­şünü
geliştirmiştir. Metafiziğe ve sezgiye dayanan bir yaşam anlayışına karşı
çıkmıştır. Zaman ötesi ve değişmez bir tinsel öz düşüncesinden yola çıkan
Chamberlain, kültürü, ‘materyalizmin etkisine karşı korumayı amaçlamıştır.

1899’da yayımlanan Die Grundlagen des 19.
Jahrhunderts (“19. yy’ın Temelleri”) adlı kitabında bir halkın tarihinin onun
ırksal özellikleri ve yetenekleri tarafından belirlendiğini öne sürmüştür. Irkı
fiziksel özellikler yerine davranış özellikleri ile tanımlamış, ırk kavramına
metafizik bir anlam yüklemiştir. Ona göre büyük tarihsel görevler ancak seçkin
ırklar tarafından yerine getirilebilir. Houston Stewart Chamberlain politik
birer varlık olarak ulusların, ırkların oluşumunun koşullarını yarattığını
ileri sürmüş, ırksal bir kimlik bilincinin ırkı belirlediğini savunmuştur. Ona
göre tarih, Yahudi ırkı ile Cermen ırkı tarafından temsil edilen iki farklı
yaşam felsefesinin mücadelesini içer­mektedir. Bu iki ırk Batı tarihine “saf”
ırklar olarak girmişlerdir. Çağdaş dünyayı bu iki ırk arasındaki karşıtlık
biçimlendirmektedir. Ona göre Yahudi halkı metafizik ya da felsefi bir sezgi
gücüne sahip değildir. Yahudiler’in sahip olduğu başlıca özellikler maddeci­lik
ve akılcılıktır. Alman tarihi içinde Yahudiler’e yer verilmemelidir. Germen
halkları bugünkü kültür ve uygarlığın yaratıcılarıdır.

Chamberlain’in görüşleri Nasyonal
Sosyalizm’in önde gelen ideologu olan Alfred Rosenberg’in görüş­lerini
etkilemiştir.

Houston Stewart Chamberlain Eserleri:

 1. Richard Wagner,
  1896;
 2. Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts,,
  1899, (“19.yy’ın Temel­leri”);
 3. Immanuel Kant Die Persönlichkeit
  als Eınführung in das Werk, 1905, (“Immanuel Kant’ın Eserine
  Giriş Olarak Kişiliği”).

Kaynak: Türk ve
Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 25, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.