Çoybalsan, Horloyin kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/30/2021 0

Çoybalsan, Horloyin kimdir? Hayatı ve eserleri: (1895-1952) Moğol siyaset adamı. Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk başbakanıdır. 1895’te Bayan Tümen’de (günümüzde Çoybalsan) doğdu, 1952’de Moskova’da öldü. Genç yaşında gönderildiği manastırdan kaçtıktan sonra Sibirya’da öğrenim gördü. Kısa bir süre öğretmenlik yaptı. 200 yıldır Çin’in egemenliği altında olan Moğolistan 1911’de Mançu hanedanının çöküşüyle kısa süreli bir bağımsızlık yaşamış, 1919’da yeniden Çin’in egemen­liği altına girmişti. Çoybalsan bu dönemde Moğolistan’daki Bolşevikler’le ilişki kurdu ve 1919’da Moğo­listan’ın bağımsızlığını amaçlayan gizli bir örgüt oluşturdu. Aynı yıl Moğolistan’da Suhe Bator baş­kanlığında ikinci bir gizli örgüt çalışmaya başlamıştı. İki örgüt 1920’de Moğolistan Halk Partisi adı altında ve Suhe Bator’un başkanlığında birleşti.

Mart 1921 ’de Moğolistan’ın
kuzeyinde, Sovyet­ler Birliği sınırları içinde yer alan Kyahta’da geçici bir
devrim hükümeti kuruldu. Temmuz 1921’de Çoybalsan ve Bator yönetimindeki Moğol
birlikleri, Sovyet ordusunun desteğiyle başkent Urga’ya girdi­ler. Çinli
yöneticiler ülkeden çıkarıldı ve bağımsızlık ilan edilerek anayasal meşrutiyet
yönetimine geçildi. Eski hükümdar Khutukhtu (Yaşayan Buddha), yetki­leri
sınırlandırılarak görevde bırakıldı. Suhe Bator’un 1923’te ölümü üzerine,
Çoybalsan, Moğolistan Halk Partisi’nin başkanı oldu. 1924’te Khutukhtu’un ölü­münden
sonra yerine yeni bir hükümdar seçilmedi. Ağustos 1924’te toplanan Moğolistan
Halk Partisi kongresinde yeni bir anayasa taslağı hazırlandı ve partinin adı
Moğolistan Devrimci Halk Partisi olarak değiştirildi. 26 Kasım 1924’te Büyük
Halk Huralı (meclis) anayasayı onayladı ve Moğolistan Halk Cumhuriyeti ilan
edildi. Çoybalsan, Moğolistan Halk Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı oldu. 1931’de
dışişleri bakanlığını da üstlenen Çoybalsan, 1934’te devlet başkanı oldu. Aynı
yıl Sovyetler Birliği’yle bir askeri ittifak antlaşması imzalandı. Bu yıllarda
yayıl­macı bir siyaset izleyen Japonya, Mançurya’yı, İç Moğolistan’ı ve Kuzey
Çin’i işgal ettikten sonra 1939’da Kuzeydoğu Moğolistan’a girdi. 1937’de Mo­ğol
ordusu başkomutanlığını üstlenmiş olan Çoybal­san Sovyet ordusunun da
yardımıyla Japonlar’ın Moğolistan’dan çıkarılmasında başarılı oldu. II. Dün­ya
Savaşı’nın son haftalarında Sovyetler Birliği’nin İç Moğolistan ve Mançurya’ya
yaptığı seferlere katı­lan Moğol ordusuna komuta etti. II. Dünya Savaşı sonunda
Çin’in Moğolistan üzerinde hak iddia etmesi üzerine Ekim 1945’te yapılan halk
oylaması sonucun­da çoğunluğun bağımsızlık istediği ortaya çıktı. 5 Ocak
1946’da bağımsızlık ilan edildi. Çoybalsan ölümüne değin hem parti
başkanlığını, hem devlet başkanlığını yürüttü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 29,
Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.