Hilmi Efendi (Ahmed Hilmi Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/05/2015 0

Hilmi Efendi (Ahmed Hilmi Efendi) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Muhtelif dillere vakıf, faziletli ve tarihçi bir zat olup Üsküdar’lıdır. Tahsilini ikmalden sonra Hariciye Nezareti Terceme Odası kâtipliğinde ve ilk açılan Meb’usan Meclisi Azalığında bulunmuştur. Bir aralık İran Sefirliğinde üstün bir görüş ve tam bir hamiyetle hizmet ifa etmiştir. 1295 (1878) de irtihal ederek Üsküdar’da Karacaahmed Mezarlığında «Miskinler» civarında defn edilmiştir. Esefle kaydetmek lazımdır ki mezar taşı yaptırılmamıştır.

Eserlerinden bazıları:

  • — (Tarih-i Umumi): Altı cild olarak bazı ilavelerle İngilizce ‘den terceme ettiği bir tarihtir ki dilimizde yeni usul üzere tedvin edilen umumi tarihlerin birincisidir. Basılmıştır.
  • — (Muhtasar Tarih-i Umumi) : Mufassal «Tarih-i Umumi»sinin iki cild üzere tertib edilmiş özetidir. Basılmıştır.
  • — (Tarih-i Hind) : Eski Hind dili üzere yazılmış bir tarihin tercemesidir.
  • — (İlm-i Tedbir-i Servet) : 1286 (1870) tarihinde basılmış olup Almanca’dan terceme edilmiştir.

Reji Komiseri iken vefat eden Nuri Bey’in de (Mebahis-i İlm-i Ser­vet) ismi ile soru ve cevablı bir eseri vardır ki 1299 (1882) da Basılmıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.