Hüsrev Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/05/2015 0

Hüsrev Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Kanuni Sultan Süleyman’ın münşilik ve tarihçilik hizmetinde bulunmuştur ki isminden de anlaşılacağı üzere (Zafername-i Sultan Süleyman Han) ismindeki basılmamış tarihi sırf Kanuni’nin 932 (1525) senesindeki Macaristan fütuhatını açıklamaktadır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.