Hacim Muhittin Çarıklı kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/24/2021 0

Hacim Muhittin Çarıklı kimdir? Hayatı ve eserleri: (1881-1965) Türk siyaset adamı. Milli Mücadele yıllarında Balıkesir ve Alaşehir kong­relerinin toplanmasına öncülük et­miştir. 10 Ekim 1881’de Uşak’ta doğdu, 5 Aralık 1965’te İzmir’de öldü. İlköğrenimini Urla’da, ortaöğrenimini İzmir’de yaptı. 1904’te Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. Çeşitli yerlerde kaymakamlık, mutasarrıflık ve polis müdürlüğü yaptı. Milli Mücadele öncesi son görevi olan Karesi (Balıkesir) mutasarrıflığından 1 Mart 1919’da açığa alındı.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine bazı
arkadaşlarıyla birlikte 20 Mayıs 1919’da Aydın Vilayeti Muavenet-i Hayriye
Cemiyeti adlı bir örgütün kurulmasına önayak oldu. Daha sonra dire­nişi
yaygınlaştırmak ve yerel örgütler oluşturmak amacıyla 11 Haziran 1919’da
Bandırma’ya gitti. Yöredeki çalışmaları sonucu Batı Anadolu’daki iki kongrenin
toplanmasına büyük katkısı oldu. 26 Tem­muz 1919’da Balıkesir’de, 16-25 Ağustos
1919’da Alaşehir’de toplanan bu ulusal kongrelere başkanlık etti.

Sivas Kongresi kararlan uyarınca Anadolu’daki tüm direniş örgütleri
birleştirildikten sonra Ocak 1920’de toplanan Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Ka­resi
mebusu olarak katıldı. 16 Mart 1920’de İstan­bul’un işgal edilmesi üzerine
Anadolu’ya geçti. TBMM’ne Karesi milletvekili olarak katıldı. Milletve­killiğinin
yanı sıra 24 Nisan 1920’de olağanüstü yetkiyle Hüdavendigâr (Bursa) valiliğine
atandı. 9 Temmuz 1920’de Yunanlılar Bursa’yı işgal edince Ankara’ya dönmek
zorunda kaldı. Ağustos 1921’de Konya istiklal Mahkemesi üyeliğine atandı.
Temmuz 1922’ye değin bu görevde kaldı. Ocak 1923’ten Ağustos 1923’e değin
el-Cezire İstiklal Mahkemesi başkanlığını yürüttü.

TBMM’nin ikinci döneminde Giresun milletve­kili seçildi. Bu arada
Kasım 1925’te atandığı Şark İstiklal Mahkemesi başkanlığını yaklaşık bir yıl
sür­dürdü. Bundan sonra III. dönemde Giresun, IV, V, VI, VII ve VIII.
dönemlerinde ise Balıkesir milletve­kili olarak TBMM’de bulundu. 1950
seçimlerinin ardından yerleştiği İzmir’de öldü.

Hacim Muhittin Çarıklı

  1. Balıkesir ve
    Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklının Kuvayı Milliye Hatıraları,
    (1919-1920), 1967.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 29, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.