Giuseppe Carle kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/19/2021 0

Giuseppe Carle kimdir? Hayatı ve eserleri: (1845-1917) İtalyan hukuk felsefecisi. Sosyal bilimlerin bulgu ve yöntemlerini ilk kez hukuk alanına uygulayanlardan biridir. 21 Haziran 1845’te Chiusa di Pesio’da doğdu, 17 Kasım 1917’de Torino’da öldü. Yükseköğrenimini Torino Üniversitesi’nde yaptı. 1872’de Torino Üniversitesi’nde hukuk felsefesi profesörlüğüne başlayan Carle, ölümüne dek bu görevde kaldı.

Önceleri Vico, Romagnosi ve Gioberti’nin çizgisini izleyen Giuseppe Carle, daha sonra Spencerci pozitivizmin metafizik soyutlama ve abartmalarından uzaklaşarak İtalya’da ilk kez sosyal bilimlerin bulgu ve yöntemleriyle temellenen tarihsel ve psikolojik yöntemlerden yararlandı. 1880’de yayımlanan La vita del dırıtto nel suoı rapportı colla vıta socıale (“Hukuk Yaşamının Toplumsal Yaşamla ilişkisi”) adlı yapıtında hukukun toplum yaşamıyla olan ilişkisini, ataerkil örgütlenme, şehir devleti ve modern ulusal devlet aşamalarını inceledi.

1888’de yayımlanan Le origini del diritto romano’ da (“Roma Hukukunun Kökenleri”) ise Giuseppe Carle, sosyolojik yöntemlerle ilkel Roma hukukunu yeniden yorumlayarak, Roma hukukunun oluşumunun doğal bir evrim sonucu değil, kabile örgütlenmesindeki kımı toplumsal öğelerin seçilmesinin bir sonucu olduğunu ortaya koymuştur.

Yalnızca ilk cildinin yayımlanabildiği La philosophia del diritto nello stato moderno (“Çağdaş Devlette Hukuk Felsefesi”) adlı kitabında ise Carle, ulusal devletin ve özellikle yeni italya devletinin gereksinimlerine yanıt vermesi amacını güttüğü bir hukuk felsefesinin temel ilkelerini belirlemiş; Gioberti gibi İtalya’nın hukuk ve toplumsal incelemeler alanındaki üstünlüğünü savunmuş ve hocası Mancini gibi, vatandaşlığı çağdaş ulusal devletin temeli olarak görmüştür.

Giuseppe Carle Eserleri: 

  1. La vıta del diritto nei suoı rapportı colla vita sociale, 1880, (“Hukuk Yaşamının Toplumsal Yaşamla İlişkisi”); 
  2. Le orıgını del dırıtto romano, 1888, (“Roma Hukukunun Kökenleri”); 
  3. La philosophia del diritto nello stato moderno, 1903, (“Çağdaş Devlette Hukuk Felsefesi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 23, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.