Gedusi Süleyman Murad Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/21/2015 0

Gedusi Süleyman Murad Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Muvakkitler arasında kullanılan (Rub’u ve’l-Mukantarat) ismindeki matbu’ eserin müellifidir. 1270 (1854) tarihlerinde memleketinde irtihal etmiştir. Esasen Arapça yazdığı (Mukantarat) ve (Cib) risalelerini terceme etmiştir ki her ikisi de basılmıştır. Risalenin te’Iif tarihi 1268 (1852) dir. Risale bir mukaddime ile on iki bab üzerine tertib edilmiş olup rub’u dairenin (Dairenin dörtte birinin) ciyb (sinüs) tarafından alınmasına dairdir.

Civarı kaza olan Gördes’li Şeyh Mehmed Sa’di Efendi de irtifa’ ilminde ve mikatta rusuh sahibi bir zattır. 1163 (1750) tarihinde yazılmış (Kutbiyye) isminde irtifa’ usulüne dair manzum bir eseri vardır ki nüshası Nur-i Osmaniye Kütübhanesinde mevcuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.